Czym jest allostaza?

Termin allostaza oznacza „osiągnięcie stabilności poprzez zmianę” i został wprowadzony przez P. Sterlinga i J. Eyera w 1988 r. Allostaza i obciążenie allostatyczne to terminy, które uzupełniają klasyczne pojęcia homeostazy i stresu.

Co to jest allostaza?

Allostaza to aktywny proces, który prowadzi do przystosowania się do stresora, a mediatorami allostazy są hormony stresu, autonomiczny układ nerwowy, cytokiny prozapalne oraz hormony. Proces regulacji allostatycznej oznacza przywrócenie i utrzymanie wewnętrznej równowagi w zmieniających się okolicznościach wynikających ze stresu. Obejmuje szereg funkcji behawioralnych i fizjologicznych, które kierują systemami zapewniającymi równowagę i stabilność systemów metabolicznych w odpowiedzi na dany czynnik stresogenny.

Co to jest obciążenie allostastyczne?

Obciążenie allostatyczne i jego „cięższa postać” – przeciążenie allostatyczne, reprezentują skumulowane skutki przewlekłego stresu fizjologicznego, który może być generowany przez procesy wewnętrzne (np. lęk) oraz przez czynniki zewnętrzne, takie jak przewlekłe stresory lub styl życia (np. przejadanie się, zaburzenia snu), które również rozregulowują wydzielanie i aktywność mediatorów allostazy. Konsekwencje przeciążenia allostatycznego obejmują wiele powszechnych chorób współczesnego życia.

Czym się różni allostaza od homeostazy?

Allostaza wyjaśnia również nieodłączną niejednoznaczność terminu „homeostaza” i rozróżnia systemy, które są niezbędne do życia (homeostaza) i te, które utrzymują te systemy w równowadze (allostaza). Systemy allostatyczne umożliwiają organizmowi reagowanie na jego stan fizyczny (np. czuwanie, sen, leżenie na plecach, stanie, ćwiczenia) oraz radzenie sobie z hałasem, zatłoczeniem, izolacją, głodem, skrajnymi temperaturami, zagrożeniem fizycznym, stresem psychospołecznym czy infekcjami. Innymi słowy allostaza to zbiór reakcji systemowych, które mają za zadanie utrzymać homeostazę organizmu w odpowiedzi na różne czynniki środowiskowe.

Źródło: https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/allostasis

Przeczytaj także:

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *