Alternatywne metody podniesienia poziomu żelaza u kobiet w ciąży

W ostatnim wpisie poruszałam temat niedoboru żelaza u małych dzieci, szczególnie jeśli na niedobór żelaza cierpiała również matka w trakcie ciąży. Dzisiaj chciałabym przedstawić badanie, które potwierdza, że za pomocą probiotykoterapii można zwiększyć biodostępność i wchłanianie żelaza z diety oraz z suplementu.

Szacuje się, niedobór żelaza może dotyczyć nawet 40% kobiet ciężarnych na Świecie. Zbyt niski poziom tego pierwiastka jest poważnym problemem zdrowia publicznego prowadzącym do rozwoju niedokrwistości z niedoboru żelaza, które zagraża zarówno zdrowiu matki, jak i dziecka.

Niedobór żelaza a suplementacja

Standardowe leczenie niedoboru żelaza polega na suplementacji tego pierwiastka w dawkach często przekraczających dzienne zapotrzebowanie, ponieważ znaczna część żelaza nie zostaje wchłonięta i pozostaje w świetle jelit. Suplementacja dużymi dawkami żelaza niekorzystnie wpływa na działanie przewodu pokarmowego, niewchłonięte żelazo może powodować problemy żołądkowo-jelitowe i negatywnie wpływa na nasz mikrobiom

Zastosowanie probiotyków w leczeniu nodokrwistości z niedoboru żelaza

Zmaksymalizowanie procesu wchłaniania żelaza jest kluczowym elementem walki z anemią. Wieloośrodkowe badanie przeprowadzone w Szwecji pokazało, że suplementacja Lactiplantibacillus plantarum 299v (dawnie Lactobacillus plantarum 299v) pozwala na zwiększenie wchłaniania żelaza i uzyskanie efektów już przy małych dawkach suplementacyjnych. W randomizowanym badanu klinicznym wzięło udział łącznie 340 kobiet między 10 a 12 tygodniem ciąży. Kobiety były suplementowanie probiotykiem z dodatkiem niewielkiej ilości żelaza, kwasu foliowego i kwasu askorbinowego (Lactiplantibacillus plantarum 299v®, 1010 CFU, 4,2 mg żelaza, 12 mg kwasu askorbinowego i 30 μg kwasu folioweg lub placebo. Suplementacja trwała całą ciąże, a pomiar parametrów morfologicznych nastąpił w 25, 28 i 35 tygodniu ciąży, oraz 8 tygodni po porodzie. Analiza statystyczna wykazała, że częstość występowania niedoboru żelaza w 35 tygodniu była istotnie niższa w grupie probiotycznej (59%) niż w grupie placebo (78%), ale nie stwierdzono istotnych różnic między grupami na wcześniejszych etapach ciąży. Poziom hemoglobiny obniżył się trakcie ciąży w obu grupach, ale spadek ten był istotnie niższy w grupie pro biotycznej. Dodatkowo, częstość występowania niedokrwistości była istotnie mniejsza w grupie z probiotykiem niż w grupie placebo, pod koniec ciąży ( w 28 tygodniu i w 35 tygodniu).

Czy probiotykoterapia jest bezpieczna dla kobiet w ciąży ?

Probiotykoterapia jest bezpieczna zarówno podczas starań o dziecko, jak również w trakcie ciąży i podczas karmienia piersią. Niniejsze badanie po raz kolejny potwierdziło tą skuteczność.

Źródło: Axling U, Önning G, Martinsson Niskanen T, Larsson N, Hansson SR, Hulthén L. The effect of Lactiplantibacillus plantarum 299v together with a low dose of iron on iron status in healthy pregnant women: A randomized clinical trial. Acta Obstet Gynecol Scand. 2021 Sep;100(9):1602-1610. doi: 10.1111/aogs.14153. Epub 2021 Apr 21. PMID: 33880752; PMCID: PMC8453534.

Przeczytaj więcej:

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *