Badania na ludziach i szczurach a odchudzający efekt Akkermansii muciniphili

Ostatnio w Internecie toczyła się zagorzała dyskusja związana z „odchudzającymi” właściwościami Akkermansii muciniphili. Dlatego zdecydowałam się poruszyć tę kwestię i co nieco wytłumaczyć. O co więc naprawdę chodzi z redukcją masy ciała i suplementacją bakterią A. muciniphila?

O czym dokładnie mówi badanie Depommier odnośnie Akkermansii muciniphili?

W 2019 roku opublikowano pierwsze randomizowane i podwójnie zaślepione badanie pilotażowe odnośnie suplementacji żywą i pasteryzowaną Akkermansią muciniphilą (Depommier C. et al.) Badanie zostało przeprowadzone na ochotnikach z nadwagą/otyłością oraz opornością na insulinę.

Przez trzy miesiące jego uczestnicy otrzymywali codzienną dawkę 1010 Akkermansii muciniphili. Wyniki tego badania wykazały, że (w porównaniu z grupą placebo) suplementacja:

  • istotnie poprawiła wrażliwość na insulinę (+28,62±7,02%, p = 0,002)
  • zmniejszyła poziomu insuliny (-34,08±7,12%, p = 0,006)
  • zmniejszyła stężenie cholesterolu całkowitego we krwi (-8,68±2,38%, p = 0,02)

Badanie sugeruje, że suplementacja Akkermansii muciniphili może być bezpieczna i skuteczna w redukcji zaburzeń metabolicznych.

Co dalej?

Od tego czasu napływają coraz liczniejsze pozytywne doniesienia na temat wpływu suplementacji Akkermansią muciniphilą na redukcję masy ciała, tkanki tłuszczowej oraz poprawę parametrów metabolicznych. W wynikach widzimy również trend statystyczny do zmniejszenia masy ciała (-2,27 ± 0,92 kg, P = 0,091) w porównaniu do grupy placebo, a także masy tkanki tłuszczowej (-1,37 ± 0,82 kg, P = 0,092) i obwodu bioder (-2,63 ± 1,14 cm, P = 0,091) w porównaniu do wartości wyjściowych.

Dlaczego więc badania na zwierzętach wskazują na znaczną redukcję tkanki tłuszczowej, a w przypadku ludzi nie widzimy tak dużych efektów?

Różnice w badania na ludziach i na zwierzętach

Wiele badań na modelu zwierzęcym pokazuje, że suplementacja zarówno żywej, jak i pasteryzowanej formy A. muciniphili może znacznie zredukować nie tylko masę ciała, ale głównie masę tkanki tłuszczowej. Jednak w badaniu klinicznym na ludziach aż tak dużej zależności nie widzimy. Dlaczego tak się dzieje? Mogą na to wpływać:

Długość badania

Badania suplementacje na zwierzętach trwają zazwyczaj tyle samo, co suplementacja u ludzi. Warto jest uświadomić sobie, że 3-miesięczna suplementacja dla szczura, który żyje średnio ok. 2 lata to bardzo długi okres suplementacji. Dla człowieka jednak, którego długość życia to ok. 80 lat to niewiele.

Dlatego w badaniach na zwierzętach zazwyczaj widzimy bardzo silne efekty (zarówno te negatywne, jak i pozytywne), a u ludzi efekt jest prawie zawsze słabszy.

Jednorodność genetyczna

Zwierzęta laboratoryjne są jednorodne pod względem wybranych cech genetycznych. Co to znaczy? A to, że często mają mutacje, które przesądzają o rozwoju danego schorzenia. W tym wypadku na przykład do nadwagi i otyłości. To sprawia, że ich odpowiedź na dany preparat jest taka sama. Z tego względu dużo łatwiej jest wykazać efekt.

Jednorodne warunki środowiskowe

Zwierzęta laboratoryjne są karmione standardową żywnością i żyją w kontrolowanym środowisku. Sprawia to, że badacze minimalizują czynniki przeszkadzające, które mogłyby wpływać na analizy.

Co z tego wszystkiego wynika i czy warto suplementować Akkermansię?

Pomimo tego, że w badaniu klinicznym widzimy jedynie trend do redukcji masy ciała, wyniki pokazały, że suplementacja bardzo poprawia parametry metaboliczne. A to właśnie one były, u niektórych osób, bezpośrednio związane z redukcją masy ciała. Inni prawdopodobnie potrzebowaliby więcej czasu lub nigdy nie osiągnęli efektu redukcji. Nie mniej jednak wyniki są bardzo obiecujące i warto poczekać na rozwój wydarzeń.

Źródło: Depommier C, Everard A, Druart C, Plovier H, Van Hul M, Vieira-Silva S, Falony G, Raes J, Maiter D, Delzenne NM, de Barsy M, Loumaye A, Hermans MP, Thissen JP, de Vos WM, Cani PD. Supplementation with Akkermansia muciniphila in overweight and obese human volunteers: a proof-of-concept exploratory study. Nat Med. 2019 Jul;25(7):1096-1103. doi: 10.1038/s41591-019-0495-2. Epub 2019 Jul 1. PMID: 31263284; PMCID: PMC6699990.

Przeczytaj więcej

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *