Czy zanieczyszczenia powietrza mają wpływ na mikrobiom naszych jelit?

Zanieczyszczenia powietrza to zawieszona w powietrzu mieszanina toksycznych substancji chemicznych oraz mniejszych i większych cząstek stałych (PM). Ilość i wielkość cząstek stałych jest silne związana z niekorzystnym wpływem na zdrowie człowieka. Cząstki dzielimy na dwie grupy: PM 2,5 (o średnicy mniejszej niż 2,5 um) oraz PM 10 (o średnicy mniejszej niż 10 um). Przewód pokarmowy, szczególnie jelita, są narażone na zanieczyszczenia. Dostają się tam bezpośrednio z wdychanych powietrzem, jak również pośrednio z żywnością i wodą. Okazuje się, że długotrwałe narażenie na wyższe stężenia tlenku azotu oraz PM wiążą się ze wzrostem ryzyka zachorowania na chorobę Lesniowskiego-Crohna czy pogorszeniem stanu zdrowia pacjentów z zapaleniem jelit. Podobny mechanizm zauważono  u osób nałogowo palących papierosy.

Wysoki poziom ozonu wpływa na rozszczelnienie bariery jelitowej i prawdopodobnie przyczynia się również do zapalenia wyrostka robaczkowego. Badanie przeprowadzone w kilku dużych ośrodkach miejskich pokazuje, że noworodki, które trafiały do szpitala z zapaleniami jelit, miały podwyższone stężenia dwutlenku węgla we krwi. Spowodowało to prawdopodobnie zanieczyszczenie powietrza.

Jak zanieczyszczenia wpływają na nasze jelita?

Cząstki, które dostają się do światła jelita wpływają destrukcyjnie na mikroorganizmy żyjące w jelitach oraz na sam nabłonek jelit. Są to zarówno cząstki stałe, jak i toksyny. Powoduje to zniszczenie bariery jelitowej i wniknięcie toksyn do wnętrza organizmu. Proces ten aktywuje stan zapalny. Na początku rozwija się on w samym jelicie, ale później może indukować zapalenie w całym organizmie. Zanieczyszczenia wpływają na ogólne zmniejszenie różnorodności bakteryjnej w jelitach, co prowadzi do dysbiozy i przerostu mikrobiomem patologicznym.

Źródło: Salim, Saad Y et al. “Air pollution effects on the gut microbiota: a link between exposure and inflammatory disease.” Gut microbes vol. 5,2 (2013): 215-9. doi:10.4161/gmic.27251

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *