Probiotykoterapia w poprawie płodności mężczyzn

Czy probiotyki mogą poprawić jakość nasienia? O tym przeczytasz w dzisiejszym artykule.

Płodność a stres oksydacyjny

Badania pokazują, że problemy z płodnością mężczyzn mogą być związane ze zwiększonym stresem oksydacyjnym. Poziom czynników zapalnych w osoczu panów mających obniżone parametry nasienia jest wyższy niż u osób zdrowych. Zbyt wysoki poziom stresu oksydacyjnego ma wpływ na zaburzenia produkcji, rozwoju i funkcjonowania plemników. Dodatkowo wpływa również na zaburzenia hormonalne, które pogłębiają problemy z płodnością.

Probiotykoterapia w poprawie płodności mężczyzn

Od dawna wiadomo, że mikrobiota jelitowa i jej metabolity mają ogromny wpływ na procesy zapalne oraz poziom stresu oksydacyjnego. Helli i współpracownicy przeprowadzili badanie, którego celem była ocena wpływu suplementacji probiotykiem wieloszczepowym na jakość spermy, biomarkery stresu oksydacyjnego nasienia, czynniki zapalne i hormony rozrodcze.

W tym randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym badaniu klinicznym wzięło udział 52 mężczyzn, cierpiących na problemy z płodnością związaną ze zbyt małą liczbą plemników w nasieniu.  Pacjenci zostali losowo przydzielonych do grupy probiotycznej lub placebo (po 26 osób). Grupa interwencyjna przyjmowała probiotyk wieloszczepowy, składający się z następujących gatunków bakterii: Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium longum, Streptococcus thermophiles, w dawce 2 x 1011 dziennie, przez 10 tygodni. Grupa placebo przyjmowała codziennie placebo również przez 10 tygodni. Na początku i na końcu badania mierzono parametry nasienia, całkowitą aktywność antyoksydacyjną, czynniki zapalne i hormony rozrodcze.

Probiotyki a płodność – Jakie były wyniki badania?

Po zabiegu w grupie interwencyjnej istotnie wzrosła objętość, liczba, stężenie i odsetek ruchliwych plemników. Zwiększyła się całkowita pojemność antyoksydacyjna osocza, a stężenia badanych markerów zapalnych spadły. Suplementacja probiotykami u niepłodnych mężczyzn prowadziła również do znacznego wzrostu ruchliwości plemników. Okazuje się zatem, że doustne przyjmowanie probiotyków może być jednym ze sposobów radzenia sobie z oksydacyjnym uszkodzeniem plemników i poprawieniem parametrów nasienia.

Źródło: Helli B, Kavianpour M, Ghaedi E, Dadfar M, Haghighian HK. Probiotic effects on sperm parameters, oxidative stress index, inflammatory factors and sex hormones in infertile men. Hum Fertil (Camb). 2020 Sep 27:1-9. doi: 10.1080/14647273.2020.1824080. Epub ahead of print. PMID: 32985280.

Przeczytaj więcej:

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *