Category: Suplementacja

Na zdjęciu widać kobiecą dłoń trzymającą kapsułkę z probiotykiem. Obok dłoni znajdują się znaki zapytania. 0

Czy Polacy suplementują dużo probiotyków?

Europejski oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Probiotyków (ang. International Probiotics Association) zlecił badanie konsumenckie do monitorowania opinii, trendów i zachowań europejskich konsumentów w odniesieniu do żywności i suplementów probiotycznych. Ankieta internetowa została przeprowadzona w ośmiu krajach...

Na zdjęciu widać opakowanie postbiotyku Sanprobi Premium i napis: Końcowy raport z suplementacji 0

Pasteryzowana A. muciniphilia (Sanprobi Premium). Wyniki po 2 cyklach suplementacji!

Przed Wami podsumowanie 12 tygodni kolejnego, drugiego cyklu suplementacyjnego preparatem Sanprobi Premium, który zawiera postbiotyk, czyli pasteryzowaną formę bakterii Akkermansia muciniphila.  Informacje ogólne Preparat był suplementowany codziennie rano, przed śniadaniem, w ilości dwóch kapsuek...

Na obrazku widać napis psychobiotyki oraz schemat osi mózg-jelito. 0

Jak powinny działać psychobiotyki?

Psychobiotyki to specjalne szczepy bakterii probiotycznych, które mają korzystny wpływ na zdrowie psychiczne człowieka. Ich działanie polega na modulowaniu mikrobioty jelitowej, co prowadzi do zmniejszenia lęku, poprawy nastroju i funkcji poznawczych poprzez wpływ na...

Na obrazku widać rysunek wątroby, która ma bardzo zmartwioną minę . W górze trzyma uniesioną tabliczkę z napisem S.O.S. 0

Probiotyki w NAFLD – wyniki metaanalizy

Zaburzenia bariery jelitowej są ściśle związane z patogenezą niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD). Probiotyki, jako jedna ze skuteczniejszych interwencji związanych z barierą jelitową, stanowią potencjalne narzędzie terapeutyczne wspomagające walkę z NAFLD.  W 2023 roku...

Na zdjęciu widać słońce, palmy, niebieskie niebo i piaszczystą plażę. Na pierwszym planie jest koc rozłożony na piasku, a na kocu rozsypane kapsułki probiotyków. Obok nich stoi buteleczka probiotyków. 0

Jak latem przechowywać probiotyki?

Większość suplementów, w tym również probiotyki, przechowujemy w temperaturze pokojowej. Wyjątek stanowią globulki, preparaty w czopkach czy niektóre probiotyki, które muszą być przechowywane w lodówce. Latem, kiedy temperatury są wyższe, przechowywanie probiotyków wymaga szczególnej...