Czy probiotyki zapobiegają infekcjom układu oddechowego? – wyniki meta-analizy

Ostatnio poruszaliśmy temat colostrum, więc przyszła pora na probiotyki. Czy probiotyki faktycznie mogą zmniejszyć ryzyko zachorowania na wirusowe infekcje układu oddechowego?

Badania przedkliniczne nad patologią wirusowego zapalenia płuc wykazały, że czynniki mikrobiologiczne, w tym probiotyki i prebiotyki, mogą modulować skład mikrobioty przewodu pokarmowego i korzystnie wpływać na pacjentów z chorobami układu oddechowego, tworząc tym samym podwaliny do teorii osi jelita-płuca.

Czy probiotyki zapobiegają infekcjom układu oddechowego? – meta-analiza

W 2021 roku na łamach czasopisma „Bioscience Reports” ukazała się meta-analiza, która miała odpowiedzieć na pytanie: Czy probiotyki mogą zapobiec infekcjom układu oddechowego i pomóc w ich leczeniu? Grupa badaczy pod kierownictwem Wanga i współ. poddała analizie 45 badań przedklinicznych oraz 6 badań klinicznych z tematyki skuteczności stosowania probiotyków i prebiotyków w przebiegu i zapobieganiu infekcji wirusowych. Badania na ludziach obejmowały łącznie grupę 718 osób i wszystkie były podwójnie zaślepione (ani badacze, ani pacjenci, nie wiedzieli kto był w grupie badanej, a kto w grupie placebo). Pacjenci biorący udział w badaniach cierpieli głównie z powodu infekcji rhinowirusa (HRV), wirusa grypy oraz SARS-CoV-2. W badaniach używano probiotyków jedno-, wieloszczepowych oraz synbiotyków.

Czy probiotyki zapobiegają infekcjom układu oddechowego? – wyniki meta-analizy

Analiza badań przedklinicznych (wykonanych na modelach zwierzęcych) pokazała, że zastosowanie probiotyków i/lub prebiotyków wiąże się z istotnie zmniejszoną śmiertelnością wśród zwierząt oraz pozytywną regulacją wytwarzania cytokin prozapalnych. W przypadku badań klinicznych pacjenci odczuwali istotnie mniejsze nasilenie objawów oraz obniżenie częstości występowania infekcji.

Wyniki badania sugerują, że probiotyki i prebiotyki stanowią ważny element w zapobieganiu i leczeniu infekcji wirusowych dróg oddechowych. Terapia może ograniczać reakcje zapalne oraz stymulować zarówno wrodzoną, jak i nabytą odporność, co wiąże się również z zapobieganiem  infekcjom wtórnym. Badacze zachęcają do stosowania probiotyków i prebiotyków jako elementu podstawowej terapii, szczególnie u pacjentów z ciężkim wirusowym zapaleniem płuc.

Czy probiotyki zapobiegają infekcjom układu oddechowego? – podsumowanie

W artykule możemy przeczytać ważną konkluzję:”Our findings implied a promising target and encourage probiotics or prebiotics to be incorporated into regular treatments for patients infected with respiratory virus, particularly for the patients with severe viral pneumonia”. (Nasze wyniki są obiecujące i zachęcają do włączenia probiotyków lub prebiotyków do regularnego leczenia pacjentów zakażonych wirusem w układzie oddechowym, szczególnie w przypadku pacjentów z ciężkim wirusowym zapaleniem płuc.)

Źródło: Wang F, Pan B, Xu S, Xu Z, Zhang T, Zhang Q, Bao Y, Wang Y, Zhang J, Xu C, Xue X. A meta-analysis reveals the effectiveness of probiotics and prebiotics against respiratory viral infection. Biosci Rep. 2021 Mar 26;41(3):BSR20203638. doi: 10.1042/BSR20203638. PMID: 33604601; PMCID: PMC7955103.

Pobierz pracę

Przeczytaj więcej:

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *