Bakteryjne neurotransmitery

Kolejnym elementem osi jelitowo-mózgowej są neutransmitery syntetyzowane w naszych jelitach. Jakie neuroprzekaźniki mogą być syntetyzowane przez bakterie jelitowe?

Jakie neurotransmitery mogą być syntetyzowane w jelitach?

Wiele badań in vitro wykazało, że bakterie komensalne naszej mikrobioty są w stanie zsyntetyzować neuroprzekaźniki, takie jak: kwas gamma-aminomasłowy (GABA), serotonina, katecholamina czy histamina.

Przykłady bakterii syntetyzujących neuroprzekaźniki

Udowodniono, że gatunek Lactobacillus plantarum może produkować serotoninę oraz histaminę. Niektóre gatunki E.coli produkują zarówno dopaminę i serotoninę. GABA jest najczęściej produkowany przez Lactobacillus i Bifidobacterium. Wybrane gatunki Bacillus potrafią syntetyzować dopaminę i adrenalinę.

Dowody na udział mikrobioty w metabolizmie neuroprzekaźników

Zwierzęta germ-free – pozbawione bakterii jelitowych – wykazują znacznie zmniejszoną produkcję GABA. Okazało się również, że kwas GABA pochodzący z jelit przenika przez barierę krew-mózg i działa w ośrodkowym układzie nerwowym. Niektóre badania pokazują że synteza GABA pochodzącego z jelit jest uzależniona od ekspozycji na antybiotyki oraz typ diety, przy czym duże spożycie tłuszczu obniża poziom GABA w korze przedczołowej szczura.

Podobne wyniki otrzymano w przypadku dopaminy i adrenaliny, które u gryzoni germ-free  były syntetyzowane w zdecydowanie niższych stężeniach lub w formie nieaktywnych prekursorów. W przypadkach podwyższonej produkcji dopaminy zwiększało się również tempo wzrostu bakterii chorobotwórczych (np. Escherichia coli O157: H7, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter cloacae, Shigella sonnei i Staphylococcus aureus) .

Inne badania potwierdziły, że histamina syntetyzowana w jelicie  wpływa na pobudzenie, funkcje poznawcze,  pamięć oraz rytm dobowy. Co ważne, w przypadku zablokowania receptorów histaminowych integralność bariery jelitowej ulegała uszkodzeniu w wyniku zmniejszonego wydzielania śluzu .

Źródło: https://www.mdpi.com/2072-6643/12/11/3369

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *