Jak izolacja wpływa na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży?

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV2, niezbędna jest izolacja i restrykcje związane z ograniczeniem kontaktów międzyludzkich. Większość interakcji społecznych przeniosła się do świata wirtualnego, który zaburza prawidłowy rozwój umiejętności socjalnych. Niestety może mieć to zły wpływ na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży…

Maria Loades i współ. przeprowadzili przegląd systematyczny doniesień naukowych na temat wpływu izolacji na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Przeanalizowano 63 badania, w których łącznie wzięło udział 51 576 uczestników. Badania polegały na ocenie odczuć lękowych, stanów depresyjnych oraz innych aspektów zdrowia psychicznego w związku z wymuszoną izolacją. Co ciekawe badacze nie brali pod uwagę jedynie danych dotyczących pandemii COVID-19, lecz wszystkie przypadki skutków wymuszonej izolacji od roku 1946. Taka poszerzona analiza może okazać się bardzo pomocna w przewidzeniu skutków pandemii.

Najważniejsze wyniki analizy:

  • Dzieci i młodzież istotnie częściej doświadczają depresji oraz lęków w trakcie i po zakończeniu wymuszonej izolacji.
  • Długość izolacji stanowi predykator zaburzeń psychicznych w przyszłości, im dłuższe izolacja tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia problemu.
  • Zwiększone odczucie samotności podczas izolacji było związane z wystąpieniem problemów psychicznych nawet 9 lat po jej zakończeniu.
  • Niektóre badania sugerują, że zwiększona zapadalność na depresję może częściej dotyczyć dziewcząt niż chłopców.
  • Dane napływające z Chin, dotyczące izolacji podczas pandemii COVID-19, wskazują na zwiększenie odczucia niepokoju, zmniejszenie koncentracji, zwiększony strach przed zadawaniem pytań na temat pandemii oraz  nasilenie drażliwości wśród dzieci w wieku od 3 do 18 lat.
  • Co czwarty chiński student odczuwał zwiększony lęk podczas pierwszej fali pandemii.
  • Dotychczasowe badania podkreślają ogromną potrzebę wsparcia psychologicznego w trakcie oraz po zakończeniu izolacji i jak najszybsze przywrócenie bezpośrednich interakcji społecznych.

W następnych wpisach będziecie mogli znaleźć informację, jak można wspomagać zdrowie psychiczne swoich dzieci. Pamiętajcie, że jedynym skutecznym sposobem walki z pandemią i na skrócenie czasu izolacji jest zaszczepienie znacznej części społeczeństwa.

Całość artykułu możecie przeczytać na: https://jaacap.org/action/showPdf?pii=S0890-8567%2820%2930337-3

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *