Probiotyki zwiększają wchłanianie wapnia i żelaza

Problemy z wchłanianiem składników odżywczych i zaburzenia bariery jelitowej dotyczą coraz większej części naszej populacji. Najnowsze badania pokazują, że problemy z absorpcją nie dotyczą już tylko osób z przewlekłymi chorobami gastrologicznymi, lecz również sportowców czy osoby z nadmierną masą ciała. Odbudowa mikrobiomu i uszczelnienie bariery jelitowej to jedne z kluczowych czynników decydujących o prawidłowym wchłanianiu. Z tego powodu, zaczęto się zastanawiać, czy probiotykoterapia może zwiększyć wchłanianie niektórych pierwiastków w grupach wysokiego ryzyka.

Mechanizm związany z poprawą wchłaniania minerałów przez probiotyki nie jest jeszcze do końca poznany. Naukowcy przypuszczają jednak, że efekt ten jest prawdopodobnie związany z wielopoziomowym działaniem systemowym. Po pierwsze, probiotyki pomagają odbudować komensalną mikrobiotę jelit. Po drugie – zwiększając szczelność bariery jelitowej, po trzecie – niektóre szczepy Lactobacillus mają zdolność rozkładania kwasu fitynowego i fitynianów, które są jednym z ważniejszych czynników obniżających wchłanianie minerałów. Do tej pory udało się potwierdzić, że odpowiednio dobrana probiotykoterapia wpływa na zwiększenie wchłaniania wapnia i żelaza.

Zwiększenie wchłaniania wapnia

The Lancet Rheumatology opublikował w 2019 roku artykuł, przedstawiający duże wieloośrodkowe szwedzkie badanie kliniczne dotyczące wpływu probiotykoterapii na przebieg osteoporozy. W badaniu wzięło udział 249 kobiet we wczesnym okresie pomenopauzalnym. Uczestniczki zostały losowo przydzielone do grupy placebo lub grupy otrzymującej probiotyk. Probiotyk zawierał trzy wyselekcjonowane szczepy Lactobacillus (w Polsce dostępne w produkcie Sanprobi Osteo) w dawce 1010 CFU:

  • Lactobacillus paracasei 8700:2 (DSM  13434),
  • Lactobacillus  plantarum Heal 9 (DSM  15312);
  • Lactobacillus plantarum Heal 19 (DSM  15313).

Pacjentki otrzymywały jedną kapsułkę probiotyku lub placebo codziennie, przez 12 miesięcy. Dane ze wszystkich ośrodków potwierdziły wcześniejsze obserwacje na zwierzętach. U pacjentek przyjmujących probiotyk istotnie zmniejszyła się utrata gęstości mineralnej kości lędźwiowej kręgosłupa (w porównaniu do placebo) i obniżyło się ryzyko osteoporozy. Probiotykoterapia pozwoliła nie tylko zwiększyć wchłanianie żelaza, lecz zatrzymać proces osteoporozy.

Zwiększenie wchłaniania żelaza

Na łamach czasopisma „British Journal of Nutrition” ukazała się praca, w której wykazano że kleik owsiany, który zawiera szczep Lactobacillus plantarum 299v (dostępny w produkcie Sanprobi IBS) może zwiększyć wchłanianie żelaza obecnego w owsie nawet o 120%. Badanie to posiadało różne grupy kontrolne, aby potwierdzić izolowany efekt probiotyku na wchłanianie żelaza. Podobne wyniki otrzymał zespół Hoppe’a i wsp., który w dwóch badaniach potwierdził, że Lactobacillus plantarum 299v zwiększa absorpcję żelaza nawet do 50%.                                  

Źródło:

  • Jansson PA et al. Probiotic treatment using a mix of three Lactobacillus strains for lumbar spine bone loss in postmenopausal women: a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial. Lancet Rheumatol 2019; 1: e154–6 DOI: https://doi.org/10.1016/S2665-9913(19)30068-2.
  •  Hoppe, Michael et al. “Probiotic strain Lactobacillus plantarum 299v increases iron absorption from an iron-supplemented fruit drink: a double-isotope cross-over single-blind study in women of reproductive age.” The British journal of nutrition vol. 114,8 (2015): 1195-202. doi:10.1017/S000711451500241X.
  • Bering, Stine et al. “A lactic acid-fermented oat gruel increases non-haem iron absorption from a phytate-rich meal in healthy women of childbearing age.” British Journal of Nutrition, Br J Nutr. 2006 Jul;96(1):80-5. doi.org/10.1079/BJN20051683.

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *