Zmiany mikrobioty jelitowej u pacjentów z COVID-19

Najnowsze dane epidemiologiczne pokazują, że objawy żołądkowo-jelitowe podczas zakażenia SARS-CoV-2 mogą dotyczyć nawet co piątego pacjenta. Dane z Wuhan sugerują, że przewód pokarmowy może być pozapłucnym miejscem replikacji i aktywności wirusa. Wirus był obecny nawet w 50% próbek kału pacjentów z COVID-19.

Co się dzieje w jelitach osób chorych na COVID-19?

Na łamach czasopisma „Gastroenterology” ukazała się praca chińskiego zespołu badawczego, która pokazuje zmiany w mikrobiocie jelitowej u pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19. Badacze włączyli do badania 15 pacjentów z COVID-19, 6 osób z zapaleniem płuc (niezwiązanym z COVID-19) oraz 15 zdrowych ochotników. Aby sprawdzić trwałość zmian w mikrobiocie, próby były pobierane od pacjentów 2-3 razy w tygodniu.

Pacjenci z COVID-19 mieli znaczące zmiany w mikrobiocie w porównaniu z grupami kontrolnymi, charakteryzujące się zwiększoną zawartością oportunistycznych patogenów i zmniejszeniem puli korzystnych bakterii komensalnych. Wyjściowa liczebność Coprobacillus, Clostridium ramosum i Clostridium hathewayi korelowała z ciężkością COVID-19.  Stwierdzono również odwrotną korelację między liczebnością Faecalibacterium prausnitzii (bakteria komensalna) a ciężkością choroby. Zmiany te utrzymywały się podczas całego okresu hospitalizacji, nawet po zakończeniu choroby.

Dysbioza a przebieg choroby

Badacze zaobserwowali, że pacjenci z COVID-19 cierpieli na dysbiozę jelitową, a zmiany w mikrobiocie były związane z obecnością wirusa w kale oraz ciężkim przebiegiem choroby. Dane te podkreślają nową koncepcję, według której nowatorskie i ukierunkowane podejście do modulacji mikrobioty jelitowej może stanowić drogę terapeutyczną w chorobie COVID-19 i schorzeniach współistniejących.

Źródło: Zuo T, Zhang F, Lui GCY, et al. Alterations in Gut Microbiota of Patients With COVID-19 During Time of Hospitalization. Gastroenterology. 2020;159(3):944-955.e8. doi:10.1053/j.gastro.2020.05.048.

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *