Co oznacza skrót CFU i dlaczego jest on ważny?

Liczba bakterii zawartych w probiotyku ma ogromne znaczenie dla jego skuteczności. Pomimo że bakterie probiotyczne powinny namnożyć się w jelitach, musimy dostarczyć ich odpowiednią liczbę, aby na początku były konkurencyjne pod względem środowiska i pożywienia dla bakterii już bytujących w układzie pokarmowym.

Co to jest CFU?

Skrót CFU pochodzi od angielskiego wyrażenia – colony-forming unit – czyli jednostka tworząca kolonię. CFU jest jednostką, która pozwala określić liczbę bakterii w danym materiale, który w tym wypadku stanowi jedną kapsułkę/saszetkę probiotyku.

Dlaczego CFU ma znaczenie?

Oznaczenie liczby bakterii w preparacie jest bardzo istotne z punktu widzenia klinicznego.  Zbyt mała liczba bakterii nie jest w stanie skolonizować jelita, a efekty są krótkotrwałe. Dobrym przykładem jest żywność probiotyczna, która przynosi pożądane efekty, kiedy ją spożywamy, ale po wyłączeniu jej z diety często dolegliwości wracają. Dzieje się tak, ponieważ w żywności probiotycznej (np. jogurtach probiotycznych) liczba bakterii jest zbyt mała, aby być konkurencyjna w stosunku do patogennych mikroorganizmów i przegrywa walkę o miejsce bytowania i pożywienie.

Ile powinno być CFU w preparacie?

W probiotyku znajduje się zazwyczaj od 106 do 1010 CFU na kapsułkę. Każdy probiotyk powinien przejść przynajmniej jedne badanie w celu sprawdzenia, czy liczba dostarczonych szczepów jest odpowiednia. Pamiętajmy, że niektóre szczepy probiotyczne są tak samo konkurencyjne.

Jak powinno wyglądać oznaczenie preparatu?

Wiarygodny producent powinien podać, ile CFU znajduje się w jednej porcji suplementu oraz wyznaczyć dawkowanie preparatu. Te informacje znajdują się zazwyczaj na ulotce. Jeśli tego zabraknie, to powinniśmy unikać takiego suplementu.

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *