Czy witamina D łagodzi przebieg COVID-19?

Od początku pandemii COVID-19 badacze próbowali znaleźć czynniki, które mogłyby złagodzić przebieg choroby i zmniejszyć ryzyko powikłań. Od dawna wiadomo, że regularna suplementacja witaminy D zmniejsza ryzyko sezonowych infekcji górnych dróg oddechowych (http://metabolika.pl/czy-witamina-d-faktycznie-pomaga-zwalczyc-infekcje/). Ostatnio ukazało się randomizowane badanie kliniczne dotyczące suplementacji witaminy D u pacjentów z COVID-19. Poprzednie doniesienia dotyczące związku witaminy D z  przebiegiem COVID-19 to głównie badania obserwacyjnie, których dowodowość naukowa jest znacznie niższa.

Opis badania

Castillo ME i wsp. założyli, że kalcyfediol (lek będący metabolitem witaminy D, kalcydiolu) może szybko zwiększyć stężenie 25-hydroksycholekalcyferolu w surowicy. Badacze ocenili wpływ leczenia kalcyfediolem na liczbę przyjęć na oddział intensywnej terapii i śmiertelność wśród hiszpańskich pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19. W badaniu wzięło udział 76 pacjentów hospitalizowanych z powodu zakażenia COVID-19, które było potwierdzone zdjęciem RTG oraz dodatnim wynikiem testu PCR SARS-CoV-2 ze skalą ciężkości CURB65 (zalecenie przyjęcia do szpitala w przypadku całkowitego wyniku > 1).    

Wszyscy pacjenci otrzymali najlepszą dostępną terapię, zgodną z protokołem szpitalnym, a obejmującą połączenie hydroksychlorochiny (400 mg co 12 godzin w pierwszym dniu i 200 mg co 12 godzin przez kolejne 5 dni) oraz  azytromycyny (500 mg doustnie przez 5 dni). Pacjenci zostali losowo podzieleni na dwie grupy: badaną – otrzymującą w dniu przyjęcia 532 ug kalcyfediolu (50 osób) oraz kontrolną bez suplementacji (26 osób). Pacjenci w grupie leczonej kalcyfediolem kontynuowali doustne jego przyjmowanie (260 ug) w trzeciej i siódmej dobie, a następnie co tydzień do wypisu lub przyjęcia na odział intensywnej terapii.                                    

Wyniki badania

Wyniki badania pokazały, że spośród 50 chorych leczonych kalcyfediolem jeden pacjent wymagał przyjęcia na odział intensywnej terapii (2%), natomiast w grupie kontrolnej aż 13 osób wymagało intensywnej opieki, co stanowi 50% grupy. Różnica między przebiegiem choroby w grupach była istotna statystycznie. Spośród pacjentów leczonych kalcyfediolem żaden nie zmarł,  wszyscy zostali wypisani ze szpitala bez powikłań. 13 pacjentów nieleczonych kalcyfediolem, którzy nie zostali przyjęci na odział intensywnej terapii, również wypisano ze szpitala. Spośród pacjentów przekazanych na oddział intensywnej terapii dwóch zmarło, a pozostałych 11 zostało wypisanych.

Wnioski

Podanie dużej dawki kalcyfediolu, jednego z głównych metabolitów witaminy D, znacznie zmniejszyło potrzebę leczenia na intensywnej terapii u pacjentów wymagających hospitalizacji z powodu COVID-19. Wydaje się, że kalcyfediol jest w stanie zmniejszyć nasilenie choroby. Wyniki te należy jednak potwierdzić w kolejnych randomizowanych badaniach klinicznych.

Źródło: Entrenas Castillo, M., Entrenas Costa, L.M., Vaquero Barrios, J.M., Alcalá Díaz, J.F., López Miranda, J., Bouillon, R., Quesada Gomez, J.M., 2020. “Effect of calcifediol treatment and best available therapy versus best available therapy on intensive care unit admission and mortality among patients hospitalized for COVID-19: A pilot randomized clinical study.” J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 203, 105751. https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2020.105751

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *