Nowe badania psychobiotyków

Psychobiotyki, czyli probiotyki pomocne w zachowaniu równowagi psychicznej, to nowość w probiotykoterapii. Obecnie na rynku polskim jest dostępny tylko jeden produkt, który wykazuje działanie psychobiotyczne: Sanprobi Stress. Ostatnio ukazały się najnowsze badania, które wyjaśniają, dlaczego szczepy w nim zawarte: Lactobacillus helveticus Rosell – 52 oraz Bifidobacterium longum Rosell – 175 mogą działać korzystnie na zdrowie psychiczne.

Psychobiotyki

Przypominając temat psychobiotyków, warto podkreślić, że każdy psychobiotyk jest probiotykiem, ale niestety tylko garstka probiotyków wykazuje właściwości psychobiotyczne, czyli wspomaga działanie osi mózgowo-jelitowej. Psychobiotyki, oprócz pozytywnego działania na jelita, który polega na walce z dysbiozą oraz uszczelnieniu nabłonka jelitowego, wykazują również działanie związane ze zwiększeniem syntezy neuroprzekaźników czy redukcją poziomu kortyzolu.

Dwa szczepy a BDNF

Pod koniec 2020 roku Heidarzadeh-Rad i jego współpracownicy opublikowali wyniki badania, które miało na celu monitorowanie zmian stężenia neurotropowego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF) u chorych z depresją, którzy przyjmowali psychobiotyk, prebiotyk lub placebo przez 8 tygodni. Co to jest BDNF? Jest to czynnik, który reguluje neurogenezę poprzez modulację wzrostu, proliferacji, migracji, różnicowania i śmierci komórek. BDNF poprzez interakcję ze swoim specyficznym receptorem (ulokowanym na komórkach nerwowych) wpływa na ważne procesy neurofizjologiczne – zarówno w ośrodkowym, jak i obwodowym układzie nerwowym, m.in. wspiera przeżycie neuronów i podnosi neuroplastyczność mózgu.

W badaniu wzięło udział łącznie 78 osób – 25 osób w grupie z prebiotykiem (galaktooligosacharydami), 25 osób w grupie z placebo (a była nim mieszanka ksylitolu, maltodekstryny, jabłczanu i aromatu śliwkowego) oraz 28 osób w grupie z psychobiotykiem (szczepami Lactobacillus helveticus Rosell – 52 oraz Bifidobacterium longum Rosell – 175 w dawce 10 × 109 CFU/dzień).

Wyniki badania Heidarzadeha-Rada

Po 8 tygodniach okazało się, że w grupie osób przyjmujących psychobiotyk zanotowano istotne zmniejszenie się liczby punktów w Skali Depresji Becka w porównaniu do grupy z placebo. Dodatkowo, stężenie BDNF istotnie wzrosło w grupie osób przyjmujących psychobiotyk w porównaniu do gruby z prebiotykiem oraz placebo. Okazuje się więc, że szczepy psychobiotyczne Lactobacillus helveticus Rosell® – 52 oraz Bifidobacterium longum Rosell® – 175 (dostępne w Polsce w produkcie Sanprobi Stress) zmniejszają objawy depresji, co może wynikać m.in. z modulacji stężenia neurotropowego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF).

Źródło: Heidarzadeh-Rad N, Gökmen-Özel H, Kazemi A, Almasi N, Djafarian K. Effects of a Psychobiotic Supplement on Serum Brain-derived Neurotrophic Factor Levels in Depressive Patients: A Post Hoc Analysis of a Randomized Clinical Trial. J Neurogastroenterol Motil. 2020;26(4):486-495. doi:10.5056/jnm20079.

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *