Wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne studentów

Pozostajemy w temacie pandemii i jej wpływu na nasze zdrowie i życie. Tym razem przedstawię pierwsze wyniki badania, które sprawdzało wpływ pandemii na zdrowie psychiczne studentów.

Studenci stresują się bardziej

Dlaczego akurat badano studentów? Okazuje się, że jest to grupa, u której – w stosunku do populacji ogólnej – częściej występują wyższy poziom lęku, zachowania depresyjne, nadużywanie substancji odurzających i zaburzenia odżywiania. Studentów postanowił zbadać zespół Browninga, aby sprawdzić, jak radzą sobie z pandemią. W tym celu:

  • opracowano profil uczniów w celu scharakteryzowania przewidywanych skutków związanych z podwyższonym poziomu lęku i stresu,
  • dokonano oceny potencjalnego wpływu socjoekonomicznego– czy ma on związek z odpowiedzią na czynniki stresowe.

Uczestnicy wypełniali kwestionariusze od marca do maja 2020 roku, na terenie USA. W badaniu wzięły udział 2534 osoby, z których 61% stanowiły kobiety.

Pandemia, komputer i przebywanie w domu

Badanie pokazało, że aż na 59% respondentów pandemia wpłynęła negatywnie. Profilowanie ankietowanych pozwoliło zaszeregować ich do konkretnych grup związanym z wpływem pandemii na emocje i odczucia psychiczne. 45% respondentów wskazywało na wysoki wpływ pandemii na ich psychikę, 40% na średni wpływ, a tylko 14% nie odczuwało większych zmian emocjonalnych związanych w pandemią COVID-19.

Analiza wykazała również, że osoby z niższym statusem socjoekonomicznym są istotnie bardziej narażone na obniżenie nastroju oraz lęki. Pogorszenie stanu psychicznego bardziej odczuwały też osoby, które spędzały dużo czasu przed monitorem albo niewiele wychodziły z domu.

Dbajmy o studentów (i siebie)

Badacze podkreślają, że studenci znajdują się w grupie wysokiego ryzyka zmian psychicznych spowodowanych pandemią COVID-19. Należy zapewnić im odpowiednią opiekę psychologiczną i monitorować ich stan zdrowia psychicznego.

Źródło: Browning MHEM, Larson LR, Sharaievska I, Rigolon A, McAnirlin O, Mullenbach L, et al. (2021) Psychological impacts from COVID-19 among university students: Risk factors across seven states in the United States. PLoS ONE 16(1): e0245327. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245327.

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *