Probiotykoterapia w cukrzycy typu II. Metaanaliza z 2023 roku

W 2023 roku na łamach czasopisma Journal of Translation Medicine został opublikowany przegląd systematyczny i metaanaliza, która miała na celu ocenę skuteczności suplementacji probiotykami w kontrolowaniu glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2.

Skuteczność probiotykoterapii oceniano za pomocą następujących  parametrów:

  • stężenie glukozy na czczo,
  • poziom insuliny,
  • stężenie hemoglobiny glikowanej,
  • model oceny homeostazy insulinooporności (HOMA-IR).

Do analizy końcowej włączono trzydzieści randomizowanych badań klinicznych obejmujących grupę 1827 pacjentów z cukrzycą. Długość stosowania probiotykoterapii wynosiła od 6 do 36 tygodni. W badaniu analizowano zarówno preparaty jednoszczepowe, jak i wieloszczepowe.

Wyniki metaanalizy

W porównaniu z grupą placebo grupa otrzymująca suplementację probiotykami miała istotny spadek parametrów kontroli glikemii, w tym glukozy na czczo (SMD = -0.331, 95% CI -0.424 do -0.238, p < 0.001), insuliny (SMD = -0.185, 95% CI -0.313 do -0.056, p = 0.005), hemoglobiny glikowanej (SMD = -0.421, 95% CI -0.584 do -0.258, p < 0.001) oraz HOMA-IR (SMD = -0.224, 95% CI -0.342 do -0.105, p < 0.001).

Dalsze analizy podgrup wykazały, że efekt był większy w podgrupach obejmujących osoby rasy białej, osoby o wysokim wskaźniku masy ciała (BMI ≥ 30,0 kg/m2), stosowanie szczepów Bifidobacterium oraz żywności probiotycznej (P < 0.050).

Jakie są wnioski?

Badanie potwierdziło, że suplementacja probiotykami ma korzystny wpływ na kontrolę glikemii u pacjentów z T2DM (Type 2 Diabetes Mellitus). Może być obiecującą terapią wspomagającą dla pacjentów z T2DM.

Źródło

Li G, Feng H, Mao XL, Deng YJ, Wang XB, Zhang Q, Guo Y, Xiao SM. The effects of probiotics supplementation on glycaemic control among adults with type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis of randomised clinical trials. J Transl Med. 2023 Jul 6;21(1):442. doi: 10.1186/s12967-023-04306-0. PMID: 37415167; PMCID: PMC10324246.

Przeczytaj więcej

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *