Czy można zwiększyć wchłanianie żelaza dzięki probiotykoterapii?

Jak już wiemy z poprzednich wpisów, wchłanianie żelaza zależy od wielu czynników, również tych związanych ze stanem fizjologicznym jelit i z warunkami, jakie w nich panują. Dzisiaj chciałabym przytoczyć badania skandynawskich naukowców, którzy sprawdzali, czy szczep Lactobacillus plantarum 299v może zwiększyć przyswajalność żelaza z produktów roślinnych, czyli takich, z których żelazo wchłania się w znikomym stopniu.

Bering i wsp. przeprowadzili eksperyment, w którym wykazali, że posiłek (kleik owsiany) zawierający bakterie probiotyczne Lactobacillus plantarum 299v może zwiększyć wchłanianie żelaza nawet o 120%. Warto również dodać, że badanie to posiadało 3 różne grupy kontrole, aby potwierdzić izolowany efekt probiotyku na wchłanianie żelaza. Podobne wyniki otrzymał zespół Hoppe’a i wsp., który w dwóch badaniach potwierdził pozytywny wpływ Lactobacillus plantarum 299v na zwiększenie absorpcji żelaza z soków owocowych, która dochodziła do 50%.

Jak Lactobacillus plantarum 299v wpływa na wchłanianie żelaza?

Mechanizm zwiększania absorpcji żelaza dzięki probiotykoterapii nie jest jeszcze do końca poznany.  Wydaje się jednak, że efekt ten jest związany z aktywnością fitazy, która jest produkowana przez ten szczep bakterii. Enzym ten rozkłada kwas fitynowy i fityniany, które mocno ograniczają wchłanianie nie tylko żelaza, ale również innych pierwiastków. Dodatkowo Laktobacillusy produkują kwas mlekowy, obniżając pH i tworząc warunki sprzyjające wchłanianiu żelaza.

Kto powinien rozważyć probiotykoterapię?

  • Osoby (szczególnie kobiety), które często wpadają w anemię lub mają przewlekle niski poziom żelaza;
  • Weganie oraz wegetarianie;
  • Osoby z zaburzeniami wchłaniania.

Źródła:

  1. Hoppe, Michael et al. “Probiotic strain Lactobacillus plantarum 299v increases iron absorption from an iron-supplemented fruit drink: a double-isotope cross-over single-blind study in women of reproductive age.” The British journal of nutrition vol. 114,8 (2015): 1195-202. doi:10.1017/S000711451500241X
  2. Hoppe, Michael et al. “Freeze-dried Lactobacillus plantarum 299v increases iron absorption in young females-Double isotope sequential single-blind studies in menstruating women.” PloS one vol. 12,12 e0189141. 13 Dec. 2017, doi:10.1371/journal.pone.0189141
  3. Bering, Stine et al. “A lactic acid-fermented oat gruel increases non-haem iron absorption from a phytate-rich meal in healthy women of childbearing age.” British Journal of Nutrition, Br J Nutr. 2006 Jul;96(1):80-5. doi.org/10.1079/BJN20051683

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *