Probiotyki a kolka – czy to działa?

Probiotykoterapia jest jedną z najczęściej stosowanych metod, które maja na celu redukcję dolegliwości związanych z występowaniem kolek. Czy warto stosować probiotyki i czy mają potwierdzone działanie?

Co to jest meta-analiza?

Meta-analiza to rodzaj badania naukowego o bardzo wysokiej referencyjności, które zbiera wszystkie dotychczasowe wyniki związane z danym tematem. Wykonywana zostaje analiza statystyczna wszystkich dostępnych wyników prac naukowych. Potocznie mówimy, że meta-analiza odpowiada często na pytanie, czy dany czynnik ma wpływ na jakiś proces metaboliczny/jednostkę chorobową.

Spróbujmy zatem odpowiedzieć na pytanie: czy probiotyki są skuteczne w leczeniu kolek u niemowląt? 

Probiotyki a kolki – meta-analiza

W 2021 pojawiła się meta-analiza wykonana przez Shirazinia i współpracowników, która dotyczyła skuteczności probiotyków w leczeniu kolek. Autorzy skupili się głównie na skróceniu czasu płaczu dzieci i na właściwościach przeciwzapalnych probiotyków.

W analizę włączono 10 randomizowanych badań klinicznych. Czas podawania kuracji probiotycznej wynosił od 7 do 90 dni. W badaniach używano zarówno probiotyków jedno-, jak i wieloszczepowych oraz synbiotyków (połączenia probiotyku z prebiotykiem). Zawierały przede wszystkim szczepy Lactobacillus i Bifidobacterium. Większość badań deklarowało istotną statystycznie redukcję długości płaczu dzieci w grupie probiotycznej, w porównaniu z grupą placebo.

Meta-analiza potwierdziła, że probiotykoterapia znacząco redukuje czas trwania płaczu u dzieci, u których występuje kolka. Systematyczny przegląd literatury wykonany przez autorów pokazał również, że probiotyki pomagają zmniejszyć stan zapalny, który może być jedną z przyczyn wystąpienia kolek.

Probiotyki a kolki – podsumowanie

Naukowcy podkreślają, że, niektóre specyficzne szczepy probiotyków wykazują skuteczność w leczeniu kolek niemowlęcych i zmniejszają stan zapalny, który może być jedną z ich przyczyn. Zachowanie homeostazy mikrobioty jelitowej ma ważną rolę terapeutyczną w leczeniu kolek, a probiotyki mogą stanowić jedną ze skutecznych terapii leczenia kolek.

Źródło: Shirazinia R, Golabchifar AA, Fazeli MR. Efficacy of probiotics for managing infantile colic due to their anti-inflammatory properties: a meta-analysis and systematic review. Clin Exp Pediatr. 2021 Dec;64(12):642-651. doi: 10.3345/cep.2020.01676. Epub 2021 Apr 12. PMID: 33848417; PMCID: PMC8650819.

Przeczytaj więcej:

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *