Probiotykoterapia u dzieci – dlaczego tak trudno o rekomendacje?

Dlaczego tak trudno znaleźć wytyczne dotyczące probiotykoterapii u dzieci, pomimo że dla tych samych jednostek chorobowych, takich jak IBS czy IBD, mamy jasne wytyczne. Po więcej zapraszam na:

Probiotykoterapia jest jedną z najbardziej popularnych i skutecznych metod wspomagania leczenia wielu chorób układu pokarmowego. Działanie probiotyków jest szczepozależne, a wykorzystanie preparatów jedno- lub wieloszczepowych zależy często od złożoności jednostki chorobowej. Obecnie prowadzone są liczne badania dotyczącego tego, który dokładnie probiotyk powinien być użyty w danej jednostce chorobowej. Mowa jednak prawie wyłącznie o rekomendacjach dla osób dorosłych. Co w takim razie z rekomendacjami dla dzieci?

Jak powstają rekomendacje?

Warto pamiętać, że rekomendacje grup eksperckich nie powstają na podstawie samych opinii czy doświadczenia osób będących często najlepszymi specjalistami w danej dziedzinie. Wydanie ogólnokrajowych czy ogólnoświatowych rekomendacji musi być poparte wieloletnimi badaniami skuteczności i bezpieczeństwa danego działania medycznego.  Jest to związane głównie z analizą wysoko jakościowych badań naukowych w obszarze danego tematu.

Dlaczego nie ma rekomendacji w przypadku probiotykoterapii u dzieci?

Przyjrzyjmy się w takim razie tematowi, który poruszam na blogu już od kilku tygodni – zespołowi jelita nadwrażliwego (IBS) u dzieci. W przypadku osób dorosłych jasną rekomendacją Światowego Towarzystwa Gastroenterologicznego jest wspomaganie leczenia probiotykoterapią poprzez zastosowanie szczepu Lactiplantibacillus plantarum 299V (wcześniej Lactobacillus plantarum 299V).

W przypadku dzieci, możemy przeczytać często: „Nie można wydać rekomendacji ze względu na zbyt małą liczbę dowodów naukowych”, tak jest również w przypadku IBS u dzieci, gdzie w 2021 r. dostępne były tylko trzy randomizowane badania kliniczne. Pomimo że w każdym z nich możemy przeczytać o pozytywnym wpływie probiotykoterapii na łagodzenie objawów IBS, zbyt mała liczba badań lub zbyt małe grupy badane uniemożliwiają wysunięcie odpowiedniej konkluzji i wydanie rekomendacji.

Czy powinniśmy się jednak bać probiotykoterapii u dziecka z IBS? – Absolutnie nie!

Czy przy braku rekomendacji powinniśmy stosować probiotyk?

Na ulotce probiotyku zawsze znajduje się informacja dotycząca wieku ,od którego dany preparat może być podawany. Dodatkowo, jeśli wiemy (tak jak w przypadku probiotyku), że preparat jest bezpieczny, możemy rozważyć jego wprowadzenie po konsultacji ze specjalistą. Warto jest wybierać preparaty, które wykazały skuteczność w danej jednostce chorobowej (nawet jeśli są to rekomendacje dla dorosłych).

Źródło: Depoorter L, Vandenplas Y. Probiotics in Pediatrics. A Review and Practical Guide. Nutrients. 2021;13(7):2176. Published 2021 Jun 24. doi:10.3390/nu13072176

Przeczytaj więcej:

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *