Jak naprawić barierę jelitową?

Upośledzenie bariery jelitowej jest uważane za jedną z przyczyn zaburzeń jelitowych, a w późniejszym stadium również zaburzeń ogólnoustrojowych. Nieszczelność bariery doprowadza  do zwiększonego przenikania substancji obecnych w świetle jelita (takich jak bakterie i ich produkty, np. lipopolisacharydy) do warstwy śluzówki. Może to powodować miejscowy i układowy rozwój stanu zapalnego. Zakłada się, że proces ten odgrywa rolę w patofizjologii zaburzeń żołądkowo-jelitowych. Należą do nich zapalna choroba jelit, celiakia, czy zespół jelita drażliwego. Potwierdzono również związek między zaburzeniami integralności bariery jelitowej a schorzeniami ogólnoustrojowymi, takimi jak cukrzyca czy stłuszczenie wątroby.

Co osłabia barierę jelitową?

Stosowanie niektórych leków, jak np. niesteroidowe leki przeciwzapalne, przewlekły stres, antybiotykoterapia, a także przebyte infekcje mogą osłabić integralność bariery.  Równowaga miedzy gatunkami mikrobiomu zapewnia odpowiednią interakcje bakterii komensalnych ze śluzówką gospodarza, zapewniając jej prawidłową fizjologię.

Lactobacillus plantarum 299v w badaniach

Jedną z takich bakterii jest Lactobacillus plantarum. Badania na zwierzętach oraz próby kliniczne pokazały, że gatunek ten zmniejsza przepuszczalność jelitową. Usprawnia także procesy związane z regulacją ścisłych połączeń międzynabłonkowych. Dowiedziono również, że Lactobacillus plantarum pośrednio wpływa na regulację ekspresji białek cytoszkieletu, potencjału błonowego i połączeń międzykomórkowych. Gatunek ten jest zatem zaangażowany w utrzymywanie równowagi między wzmocnieniem i zaburzeniem adhezji komórka-komórka i wpływa na strukturę śluzówki.

Ducrotte i współ. przeprowadzili randomizowane badanie kliniczne probiotyk/placebo, w którym  wzięło udział 214 pacjentów z zespołem jelita drażliwego (IBS). Pacjentom podawano przez 4 tygodnie szczep Lactobacillus plantarum 299V (w Polsce dostępny w produkcie Sanprobi IBS) w dawce 1012 CFU lub placebo. W grupie otrzymującej probiotyk odnotowano 78% poprawę związaną ze zmniejszeniem objawów żołądkowo-jelitowych. Oznacza to, że 3 na 4 osoby odnotowały znaczną poprawę! W grupie placebo pozytywne efekty zauważono tylko u 8% osób. Warto wspomnieć, że L. plantarum jest jednym z lepiej przebadanych gatunków probiotycznych stosowanych przy wspomaganiu leczenia IBS.

Źródło:

Mujagic, Zlatan et al. “The effects of Lactobacillus plantarum on small intestinal barrier function and mucosal gene transcription; a randomized double-blind placebo controlled trial.” Scientific reports vol. 7 40128. 3 Jan. 2017, doi:10.1038/srep40128

Ducrotté, Philippe et al. “Clinical trial: Lactobacillus plantarum 299v (DSM 9843) improves symptoms of irritable bowel syndrome.” World journal of gastroenterology vol. 18,30 (2012): 4012-8. doi:10.3748/wjg.v18.i30.4012

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *