Czy krótkofalowa zmiana diety ma wpływ na aktywność mikroflory naszych jelit?

Tym razem chciałabym pokazać Wam wyniki badania naszego zespołu naukowego. Tematem przewodnim był wpływ diety wysokotłuszczowej i wysokocholesterolowej na aktywność mikrobiomu jelitowego szczurów. W eksperymencie wzięło udział 10 grup zwierząt: 5 grup otrzymało dietę wysokotłuszczową i 5 grup otrzymało standardową dietę. Badanie trwało łącznie 20 tygodni. Po 4, 8, 12, 16 oraz 20 tygodniach diety sprawdziliśmy stężenie krotkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. A trzeba wiedzieć, że SCFA są produkowane z błonnika przez bakterie jelitowe. Okazało się, że produkcja tych kwasów, już po 4 tygodniach była zupełnie zaburzona. W kale zwierząt z otrzymujących dietę wysokotłuszczową znaleziono dużą ilość kwasu propionowego oraz małą ilość kwasu masłowego.

Dodatkowe analizy (nieopublikowane w artykule) wykazały, że już 2 tygodnie diety bogatej w tłuszcze zwierzęce zaburzyło stosunki poszczególnych krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Co więcej, zmiany te były widoczne we wszystkich 5 grupach i utrzymywały się do końca trwania eksperymentu. Szczury, które przez co najmniej 12 tygodni otrzymywały paszę wysokotłuszczową, wykazały również wyższe stężenie lipopolisacharydu bakteryjnego. Mówi on o uszkodzeniu bariery jelitowej i aktywacji szlaków zapalnych.

Jaka jest konkluzja z badania?

Do wyników badań musimy podchodzić z rozwagą, ponieważ nie zawsze model zwierzęcy odpowiada mechanizmom, które zachodzą w organizmie człowieka. Wyniki jednak dość jednoznacznie wskazują, że nawet krótkotrwałe, ale drastyczne zmiany diety mogą negatywnie wpływać na stan i aktywność mikrobiomu jelitowego. Pamiętajmy jednak, że negatywne zmiany w diecie prowadzą również do zmian metabolicznych. Szczury karmione roztworem fruktozy już po 2 tygodniach rozwijają stłuszczenie wątroby. Badanie przeprowadzone przez Kechagiasa i wsp. wykazało, że już 4-tygodniowe podwojenie kaloryczności posiłków spowodowało wzrost stężenia aminotransferazy alaninowej (ALT) i rozwój stłuszczenia wątroby.

Jeśli chcielibyście przeczytać o tym coś więcej:

http://jpp.krakow.pl/journal/archive/04_18/pdf/10.26402/jpp.2018.2.05.pdf

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *