Czy suplementy w terapii zaburzeń psychicznych są skuteczne?

Hormonalne i metaboliczne skutki zażywania leków psychotropowych często negatywnie wpływają na dietę pacjenta. Wiele badań pokazuje, że osoby cierpiące na schorzenia psychiczne często odżywiają się nieprawidłowo, nawet już przed rozpoczęciem leczenia farmakologicznego. To jednak błędne koło. Zła dieta jest jednym z czynników ryzyka niektórych schorzeń, np. depresji. Suplementy są zwykle stosowane w celu uzupełnienia brakujących składników w diecie.  Celem jest uzyskanie odpowiedniego efektu terapeutycznego.

Jaka jest skuteczność stosowania suplementów diety w leczeniu zaburzeń psychicznych?

W 2019 roku ukazała się praca podsumowująca 141 metaanaliz badań klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa suplementów stosowanych w celu wsparcia leczenia chorób psychicznych. Analizie poddano badania dotyczące poprawy zdrowia fizycznego i/lub psychicznego (w tym zmiany wskaźników klinicznych, skuteczności suplementacji i skutków ubocznych) po podaniu najpopularniejszych suplementów diety. Oto najciekawsze wyniki:

  • Kwas foliowy

Badania pokazują, że przyjmowanie kwasu foliowego w formie folianów ma zdecydowanie większą skuteczność we wspomaganiu leczeniu depresji w porównaniu do suplementacji kwasem foliowym. Efekt ten był zauważalny zarówno, gdy foliany miały postać zmetylowaną, jak i niezemetylowaną.

  • Inozytol

W ogólnej analizie wpływu inozytolu na objawy depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej nie stwierdzono istotnej różnicy pomiędzy podaniem inozytolu a placebo. Podobne obserwacje otrzymano u pacjentów ze schizofrenią.

  • Witaminy

Stosowanie witaminy D w dawkach 1500 IU/7143 IU zmniejsza objawy depresji u pacjentów z depresją kliniczną. W przypadku witamin mających potencjał antyoksydacyjny (witaminy C i witaminy E) nie stwierdzono istotnego wpływu na zmniejszenie objawów u pacjentów cierpiących na schizofrenię.

  • Probiotyki

W grupie osób z z łagodną i umiarkowaną depresją  leczenie probiotykami miało istotny wpływ na zmniejszenie objawów depresji.

  • Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WKT)

WKT to jedne z najczęściej testowanych i przyjmowanych preparatów wspomagających leczenie pacjentów z chorobami psychicznymi. Badania wskazują, że podaż kwasów omega-3 zmniejsza objawy depresji, choć bardziej skuteczne wydają się preparaty z większym udziałem kwasu eikozapentaenowego (EPA).

Źródło: Firth J, Teasdale SB, Allott K, et al. The efficacy and safety of nutrient supplements in the treatment of mental disorders: a meta-review of meta-analyses of randomized controlled trials. World Psychiatry. 2019;18(3):308-324. doi:10.1002/wps.20672.

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *