Suplementacja Lactobacillus plantarum u dzieci ze spektrum autyzmu

Ostatnio natknęłam się na artykuł dotyczący probiotykoterapii u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Randomizowane badania kliniczne ze szczepem Lactobacillus plantarum PS128 przeprowadzone na grupie aż 80 chłopców ze spektrum autyzmu.

Autyzm a probiotyki – szczegóły badania

Naukowcy z Uniwersytetu Tajpej przeprowadzili podwójnie zaślepione (badacze, uczestnicy i ich opiekunowie nie wiedzieli, kto jest w grupie placebo, a kto w kontrolnej) badanie kliniczne, w którym sprawdzono wpływ suplementacji szczepem Lactobacillus plantarum PS128 na zachowanie chłopców z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Dzieci uczestniczące w badaniu miały od 7 do 15 lat i spełniały kryteria diagnostycznej ASD. Ocena zmiany zachowania była wykonana dzięki specjalnie zwalidowanym kwestionariuszom behawioralnym.

Dzieci w sposób losowy zostały przydzielone do 2 grup:

  • grupy placebo;
  • grupy probiotycznej otrzymującej szczep Lactobacillus plantarum PS128 w dawce 3 × 1010 CFU.

Czas suplementacji wynosił 4 tygodnie.

Autyzm a probiotyki – wyniki badania

Wyniki badania pokazały, że suplementacja probiotykiem (nawet 4-tygodniowa) istotnie złagodziła zachowania sprzeciwu/buntu, w porównaniu z grupą placebo. Dodatkowo w grupie probiotycznej odnotowano ogólna poprawę zachowania dzieci.

Naukowcy podkreślają, że ASD obejmuje szerokie spektrum problemów komunikacyjnych i behawioralnych i różni się znacznie między poszczególnymi osobami, co sprawia, że ​​niemożliwe jest zastosowanie jednej spójnej terapii.. W oparciu o niniejsze dane Lactobacillus plantarum PS128 – psychobiotyk, może łagodzić niektóre objawy autyzmu, głównie te związane z zachowaniami destrukcyjnymi i łamaniem zasad oraz nadpobudliwością/impulsywnością.

Ponadto skuteczność interwencji PS128 wydawała się zależna od wieku, przy czym lepsze efekty zauważono u młodszych dzieci, co podkreśla znaczenie wczesnej interwencji probiotycznej.

Źródło: Liu, Y.-W.; Liong, M.T.; Chung, Y.-C.E.; Huang, H.-Y.; Peng, W.-S.; Cheng, Y.-F.; Lin, Y.-S.; Wu, Y.-Y.; Tsai, Y.-C. Effects of Lactobacillus plantarum PS128 on Children with Autism Spectrum Disorder in Taiwan: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Nutrients 2019, 11, 820. https://doi.org/10.3390/nu11040820

Przeczytaj więcej:

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *