Lactobacillus plantarum 299v a choroba wieńcowa

Choroba wieńcowa jest jednym z najczęściej diagnozowanych przewlekłych schorzeń w naszym kraju. Zła dieta, stres, brak aktywności fizycznej powodują, że coraz więcej osób, w coraz młodszym wieku, choruje na to schorzenie. Badania sugerują, że probiotykoterapia może zmniejszyć następstwa choroby wieńcowej.

Malik i współ. przeprowadzili badanie kliniczne, w którym sprawdzili skuteczność probiotykoterapii preparatem jednoszczepowym zawierającym Lactobacullus plantarum 299v (dostępnym w Polsce w produkcie Sanprobi IBS) na funkcje śródbłonka naczyniowego i markery zapalne u mężczyzn z chorobą wieńcową. W badaniu wzięło udział 20 mężczyzn ze stabilną chorobą wieńcową. Pacjenci codziennie wypijali napój zawierający 20 mld CFU przez 6 tygodni. Okazało się, że suplementacja zmniejszyła stężenia krążących czynników zapalnych takich jak: interleukina 8 oraz 12. Odnotowano również zmniejszenie stężenia leptyny oraz kwasu octowego, odnotowano natomiast wzrost stężenia kwasu propionowego. Badania wideo-mikroskopowe pokazały również poprawę funkcji śródbłonka naczyniowego. Nie odnotowano różnic w stężeniu tlenku trimetyloaminy.                                                                                  

Badacze podkreślają, że prawidłowa przeprowadzona, 6-tygodniowa terapia probiotyczna szczepem Lactobacullus plantarum 299v pozwoliła zmniejszyć stan zapalny i poprawić funkcje śródbłonka u mężczyzn z ustabilizowaną chorobą wieńcową. Badanie nie tylko potwierdza związek między stanem mikrobiomu jelit a progresją choroby wieńcowej, ale przede wszystkim pokazuje, że probiotykoterapia powinna być brana pod uwagę przy wspomaganiu leczenia choroby.

Źródło: Malik M, Suboc TM, Tyagi S, et al. Lactobacillus plantarum 299v Supplementation Improves Vascular Endothelial Function and Reduces Inflammatory Biomarkers in Men With Stable Coronary Artery Disease. Circ Res. 2018;123(9):1091-1102. doi:10.1161/CIRCRESAHA.118.313565

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *