Otyłość i nadwaga wśród dzieci – nowy raport

Zgodnie z ostatnim raportem WHO w Europie co trzecie dziecko w wieku od 6 do 9 lat
miało nadwagę lub otyłość. Problem ten dotyczy także ponad 17% dzieci na całym
świecie. Najważniejsze dane z nowego raportu możecie znaleźć tutaj:

800 milionów ludzi na całym świecie cierpi na otyłość, która uważana jest za jedną z
głównych przyczyn przedwczesnej śmierci. Najnowszy raport opublikowany 4 marca
2022 roku przedstawia dane dotyczące otyłości dorosłych i dzieci w Europie.

W jakim miejscu się znajdujemy? Oto kilka najważniejszych danych….

 • 1 na 3 dzieci w Europie jest otyłe lub ma nadwagę.
 • Pandemia COVID-19 pogorszyła problem związany z otyłością i nadwagą. Osoby z
  nadwagą lub otyłością zostały szczególnie dotknięte pandemią COVID-19 i bardziej niż
  reszta populacji padły ofiarą ciężkiej postaci choroby. Pandemia miała również wpływ
  na zmniejszenie dostępności do specjalistów i opóźnienie diagnozy i leczenia powikłań
  związanych z otyłością – obserwacja ta dotyczy zarówno dorosłych, jak i dzieci.
 • WHO uważa nadwagę i otyłość za globalną pandemię. Nadwaga lub otyłość dotyka
  ponad 17% dzieci na całym świecie. W 2019 roku 38 milionów dzieci w wieku poniżej 5
  lat miało nadwagę lub otyłość.
 • Przy obecnym tempie rozwoju czynników związanych z otyłością 40 milionów dzieci
  stanie się otyłymi lub będzie miało nadwagę w ciągu następnej dekady, odsuwając nas
  od celów WHO na 2025 r.
 • Komisja Europejska podkreśla, że w ciągu ostatnich 30-40 lat wysokoprzetworzona i
  niezdrowa żywność stała się coraz bardziej dostępna i przystępna cenowo, co prowadzi
  do wzrostu wagi i otyłości.
 • W Europie, zgodnie z poprzednim raportem WHO, co trzecie dziecko w wieku od 6 do 9
  lat miało nadwagę lub otyłość.
 • Dzieci poniżej 2. roku życia są najbardziej narażone na wszelkie formy niedożywienia –
  zahamowanie wzrostu, wyniszczenie, niedobór mikroelementów, nadwagę i otyłość –
  spowodowane złą dietą.

Źródło:https://unric.org/en/europe-one-in-three-children-overweight-or-
obese/#:~:text=In%20the%20European%20Region%2C%20according,death%20and%20disa
bility%20in%20adulthood

Przeczytaj więcej:


Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *