Probiotykoterapia w PCOS

Głównym celem walki z PCOS jest przywrócenie owulacji i wyrównanie gospodarki hormonalnej. Jeśli uda się to osiągnąć, kobieta cierpiąca na PCOS jest w stanie zajść w ciążę i urodzić zdrowe dziecko. Wielu specjalistów pokłada duże nadzieje w zastosowaniu celowanej suplementacji i probiotykoterapii jako elementu leczenia pacjentek z PCOS. Warto w takim razie zapoznać się z ostatnimi dwoma meta-analizami, które rozpatrują wpływ probiotyków na aspekty metaboliczne i hormonalne pacjentek z PCOS.

Probiotykoterapia w PCOS – meta-analiza Liao

W 2018 roku Liao i współpracownicy wykonali meta-analizę dostępnych badań na temat skuteczności zastosowania probiotykoterapii podczas wspomagania leczenia pacjentek z PCOS. Analiza obejmowała randomizowane badania kliniczne probiotyków i ich wpływ na  poziom glukozy, profil lipidowy, utratę masy ciała i białko C-reaktywne (CRP) u kobiet z PCOS. Analizie poddano 26 publikacji a ostatecznie włączono 6 badań z łącznym udziałem 406 pacjentek z PCOS (w wieku 25-28,5 lat). Suplementacja trwała od 8 do 12 tygodni.

Wyniki wykazały, że probiotykoterapia znacząco wpłynęła na obniżenie stężenia insuliny oraz poprawiła insulinowrażliwość wyrażoną wskaźnikiem QUICKI. Dodatkowo zauważono obniżenie stężenia trójglicerydów, cholesterolu o bardzo niskiej gęstości (LDL). Nie stwierdzono istotnych zmian w innych markerach, w tym w stężeniu glukozy na czczo, cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL, masie ciała i CRP. Badacze podkreślają, że probiotykoterapia ma korzystny wpływ na wyrównanie gospodarki metabolicznej.

Probiotykoterapia w PCOS – meta-analiza Miao

Kolejna meta-analiza pojawiła się w 2021 roku i obejmowała 7 badań o łącznie liczbie pacjentek wynoszącej 486. Badanie skupiało się na ocenie zastosowania probiotyków i synbiotyków na insulinooporność. Co ciekawe analiza również nie wykazała wpływu probiotyków/synbiotyków na masę ciała i stężenie glukozy. Znaczącej poprawie uległy jednak wskaźniki insulinowe – insulina na czczo oraz insulinooporność. Naukowcy, podobnie jak w poprzednim badaniu, wnioskują że zastosowanie probiotyków może być pomocne w wyrównaniu równowagi hormonalno-metabolicznej u pacjentek z PCOS.

Źródło:

1.Liao D, Zhong C, Li C, Mo L, Liu Y. Meta-analysis of the effects of probiotic supplementation on glycemia, lipidic profiles, weight loss and C-reactive protein in women with polycystic ovarian syndrome. Minerva Med. 2018 Dec;109(6):479-487. doi: 10.23736/S0026-4806.18.05728-2. Epub 2018 Sep 24. PMID: 30256077.

2. Miao C, Guo Q, Fang X, Chen Y, Zhao Y, Zhang Q. Effects of probiotic and synbiotic supplementation on insulin resistance in women with polycystic ovary syndrome: a meta-analysis. J Int Med Res. 2021 Jul;49(7):3000605211031758. doi: 10.1177/03000605211031758. PMID: 34311599; PMCID: PMC8320576.

Przeczytaj więcej:

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *