Czy probiotyki pomagają obniżyć cholesterol?

Poświąteczna notka dla tych, którzy po okresie świątecznym boją się o poziom swojego cholesterolu. Czy probiotyki mogą pomóc obniżyć poziom cholesterolu?

Probiotyki coraz częściej opisywane są jako niefarmakologiczna alternatywa zmniejszenia ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów ze schorzeniami metabolicznymi, takimi jak cukrzyca, otyłość czy niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Od dawna wiemy, że dysbioza może być przyczyną (i konsekwencją) chorób związanych z zespołem metabolicznym. Probiotyki wspomagają regulację gospodarki cukrowej i lipidowej, a także mogą poprawić wiele parametrów metabolicznych.

Probiotyki na cholesterol –Meta-analiza

Wang i współ. na łamach czasopisma Medicine opublikowali meta-analizę dotyczącą wpływu probiotykoterapii na stężenie cholesterolu całkowitego. Do analiz włączono 32 badania, w których wzięło udział łącznie aż 1971 pacjentów. Wyniki pokazały, że probiotykoterapia istotnie obniża stężenie cholesterolu całkowitego. Badacze podkreślają, że duży wpływ na rezultaty probiotykoterapii mają:

  • stężenie cholesterolu całkowitego na początku interwencji,
  • czas trwania interwencji,
  • forma przyjmowania probiotyków.

Średnie obniżenie stężenia cholesterolu w surowicy wynosi w grupie przyjmującej probiotyk 13,27 mg/dl.

Probiotyki na cholesterol – Kiedy są najbardziej skuteczne?

  • Lepszy efekt probiotykoterapii zauważono u osób z wyższym stężeniem cholesterolu całkowitego.
  • Suplementacja probiotyków kapsułkowanych okazała się bardziej skuteczna niż spożywanie jogurtów probiotycznych.
  • Dłuższy czas przyjmowania probiotyku (powyżej 8 tygodni) był związany z lepszymi efektami suplementacji.

Probiotyki na cholesterol – Na które szczepy warto zwrócić uwagę?

  • L. acidophilus
  • B. lactis
  • L. plantarum
  • VSL#3 (jako preparat wieloszczepowy)

Źródło: Wang L, Guo MJ, Gao Q, Yang JF, Yang L, Pang XL, Jiang XJ. The effects of probiotics on total cholesterol: A meta-analysis of randomized controlled trials. Medicine (Baltimore). 2018 Feb;97(5):e9679. doi: 10.1097/MD.0000000000009679. PMID: 29384846; PMCID: PMC5805418.

Przeczytaj więcej:

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *