Czy probiotykoterapia może pomóc w leczeniu insulinooporności?

Dziś przedstawię wyniki metaanalizy, która dotyczyła wpływu probiotykoterapii na parametry gospodarki węglowodanowej, w tym na insulinooporność u pacjentów z cukrzycą typu 2.

Jakie bakterie są u osób z cukrzycą typu 2?

Coraz więcej badań naukowych pokazuje, że zaburzenia metaboliczne, w tym również insulinooporność, są związane ze zmianą składu mikrobioty jelitowej, gdy porówna się go ze składem bakterii u osób zdrowych. Wiąże się to często z zaburzeniem stosunku Bacteroides/ Firmicutes na rzecz typu Firmicutes, co uważane jest za negatywną zmianę prowadzącą do rozwoju dysbiozy.

Jak działają probiotyki?

Tao i współ. przeanalizowali dostępne badania kliniczne dotyczące probiotykoterapii we wspomaganiu leczenia insulinooporności. Do swojej metaanalizy włączyli 15 badań, które obejmowały łącznie 902 pacjentów. 9 badań odnosiło się do podania preparatów wieloszczepowych, a 6 badań do preparatów jednoszczepowych. Liczba badanych pacjentów wynosiła od 29 do 108 osób. Czas trwania probiotykoterapii wahał się od 6 do 12 tygodni. Analiza statyczna pokazała, że probiotykoterapia pozwala istotnie obniżyć stężenie glukozy na czczo, glikowanej hemoglobiny oraz insulinooporności, wyrażonej jako współczynnik HOMA-IR u pacjentów z cukrzycną typu 2.

W Polsce również prowadzi się badania kliniczne z zastosowaniem probiotyków w zaburzeniach metabolicznych. Dr Szulińska i współ. z  Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przeprowadzili badanie, w którym 81 otyłym kobietom podawano preparat wieloszczepowy (Bifidobacterium bifidum W23, Bifidobacterium lactis W51, Bifidobacterium lactis W52, Lactobacillus acidophilus W37, Lactobacillus brevis W63, Lactobacillus casei W56, Lactobacillus salivarius W24, Lactobacillus lactis W19, i Lactobacillus lactis W58 – skład polskiego preparatu Sanprobi Barrier) w dawce 1 × 10⁹ CFU/dzień oraz 2,5 × 10⁹/dzień lub placebo, przez 12 tygodni. 

W grupie otrzymującej probiotyk:

  • Poprawiły się wskaźniki insulinooporności,
  • zmniejszyła się ilość tkanki tłuszczowej
  • zredukował się stan zapalny związany z rozszczelnieniem bariery jelitowej.

Co ciekawe, efekty były większe w grupie stosującej wyższe dawki preparatu probiotycznego.    

Źródło:

  1. Tao, YW., Gu, YL., Mao, XQ. et al. Effects of probiotics on type II diabetes mellitus: a meta-analysis. J Transl Med 18, 30 (2020). https://doi.org/10.1186/s12967-020-02213-2.
  2. Szulińska M et al. Dose-Dependent Effects of Multispecies Probiotic Supplementation on the Lipopolysaccharide (LPS) Level and Cardiometabolic Profile in Obese Postmenopausal Women: A 12-Week Randomized Clinical Trial. Nutrients. 2018;10(6):773. Published 2018 Jun 15. doi:10.3390/nu10060773.

Przeczytaj więcej:

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *