Niedokrwistość z niedoboru żelaza u dzieci – jak ją rozpoznać i jakie badania wykonać?

Jeśli podejrzewasz u swojego dziecka niedokrwistość, czy to z niedoboru żelaza czy np. z niedoboru witaminy B12, trzeba wykonać panel badań morfologicznych, który należy skonsultować z pediatrą, ponieważ normy poszczególnych parametrów są dopasowane do wieku i stanu fizjologicznego dziecka. Ważne jest, aby rodzice na własną rękę nie próbowali nadmiernie interpretować wyników – mogą różnić się znacząco od wartości prawidłowych dla osób dorosłych.

Jakie mogą być objawy niedokrwistości (niezależnie od jej przyczyny):

  • Zwiększone uczucie zmęczenia, ogólne osłabienie,
  • Brak koncentracji i problem ze skupieniem uwagi,
  • Bóle, zawroty głowy, omdlenia,
  • Duszność, problem z wykonywaniem aktywności fizycznej,
  • Bladość błon śluzowych oraz skóry.

Najczęstsza przyczyna niedokrwistości – niedobór żelaza

Niedobór żelaza jest jednym z najczęściej występujących niedoborów, również w wieku dziecięcym. Problem ten będzie bardziej dotyczył dziewczynek w okresie dojrzewania oraz dzieci, które nie przyjmują mięsa oraz jego przetworów. Często również niedobór żelaza jest konsekwencją zaburzeń wchłaniania, co wymaga często dalszej diagnostyki.

Jak rozpoznać niedobór żelaza w badaniach laboratoryjnych?

Niedobór żelaza może bardzo różnie objawiać się w wynikach biochemicznych. Zazwyczaj zmniejszona jest ogólna pula żelaza, ilość ferrytyny i transferyny (białek związanych z magazynowaniem i dystrybucją żelaza), chociaż nie jest to reguła. Dodatkowo w obrazie morfologicznym możemy zauważyć mniejsza liczbę czerwonych krwinek (RBC), zmniejszone stężenie hemoglobiny (Hb) oraz zmniejszenie objętości krwinki (MCV).

Często pojawia się również obniżenie wskaźników MCH i MCHC (średnia zawartość oraz średnie stężenie hemoglobiny w krwince) oraz zmniejszone wartości retykulocytów (wskaźnik tworzenia krwinek w szpiku kostnym).

Pamiętajmy, że niedobór żelaza objawia się zmianą jednego lub kilku parametrów, dlatego po prawidłową interpretację należy udać się do specjalisty. Nie należy również prewencyjnie podawać dziecku preparatów z żelazem, chyba że było to wcześniej konsultowane ze specjalistą.

Źródło: https://www.mp.pl/pediatria/artykuly-wytyczne/artykuly-przegladowe/235586,niedokrwistosc-u-dzieci-wprowadzenie-do-rozpoznania-i-schemat-diagnostyki

Przeczytaj więcej:

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *