Gdzie szukać informacji dotyczących bezpieczeństwa żywności?

Dzisiaj wpis inny niż wszystkie. Wielu z Was pisze do mnie z pytanie, gdzie szukać norm i wytycznych dotyczących zaleceń i bezpieczeństwa żywności, skoro w Internecie krąży tak wiele powtarzanych mitów. No więc dzisiaj słów kilka o rzetelnych źródłach naukowych.

Międzynarodowe instytucje  zajmujące się żywieniem:

 • European Food Safety Authority (EFSA)
 • The World Health Organization (WHO)
 • The US Food and Drug Administration (FDA)
 • The Scientific Committee for Food (SCF)
 • The EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources Added to Food (ANS)
 • World health organization (WHO)

Czym zajmuje się EFSA?

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oferuje niezależne doradztwo naukowe w kwestiach zagrożeń związanych z żywnością. EFSA wydaje opinie na temat istniejących i pojawiających się zagrożeń związanych z żywnością. Opinie te są uwzględniane w unijnych przepisach i zasadach oraz procesie decyzyjnym i tym samym przyczyniają się do ochrony konsumentów przed zagrożeniami związanymi z łańcuchem żywnościowym. EFSA odpowiada za następujące sektory:

 • Bezpieczeństwo żywności i pasz
 • Odżywianie
 • Zdrowie i dobrostan zwierząt
 • Ochrona roślin
 • Zdrowie roślin

Kiedy będziemy korzystać z EFSA?

 • Szukamy regulacji prawnych.
 • Szukamy przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności.
 • Szukamy najnowszych raportów dotyczących zagrożeń, na jakie narażeni są konsumenci.

Czym zajmuje się WHO?

 • Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization, WHO) działa w ramach ONZ, zajmująca się ochroną zdrowia w bardzo szerokim zakresie

Zadaniem WHO jest działanie na rzecz zwiększenia współpracy między państwami w dziedzinie ochrony zdrowia i zwalczania epidemii chorób zakaźnych, a także ustalanie norm dotyczących składu lekarstw i jakości żywności. Organizacja dąży również do zapewnienia opieki medycznej ludności świata oraz zmniejszenia umieralności niemowląt.

Kiedy zaglądamy do zaleceń WHO?

 • Szukamy statystyk dotyczących problemów żywieniowych/zdrowotnych.
 • Szukamy wytycznych.
 • Szukamy informacji o problemie.
 • Szukamy najbardziej aktualnych problemów światowych/lokalnych.

Czym zajmuje się FDA?

Agencja Żywności i Leków, FDA (ang. Food and Drug Administration) – amerykańska instytucja rządowa utworzona w 1906 roku (przez Harveya Washingtona Wileya).  Jest częścią Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych i zajmuje się kontrolą żywności, paszy, suplementów diety, leków (dla ludzi i zwierząt), kosmetyków, urządzeń medycznych, urządzeń emitujących promieniowanie (w tym niemedycznych), materiałów biologicznych i preparatów krwiopochodnych. Znana jest z rygorystycznych przepisów dotyczących dopuszczania leków do obrotu, nakazujących producentom przestrzeganie procedur oraz informowanie pacjentów o zagrożeniach związanych ze stosowaniem leków.  Pozytywna opinia wydana przez Agencję Żywności i Leków dla danego produktu spożywczego lub leku jest uznawana także poza Stanami Zjednoczonymi za wyznacznik jakości i potwierdzenie braku negatywnego wpływu na zdrowie.

Przeczytaj więcej:

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *