Jak powinny działać psychobiotyki?

Psychobiotyki to specjalne szczepy bakterii probiotycznych, które mają korzystny wpływ na zdrowie psychiczne człowieka. Ich działanie polega na modulowaniu mikrobioty jelitowej, co prowadzi do zmniejszenia lęku, poprawy nastroju i funkcji poznawczych poprzez wpływ na oś mózgowo-jelitową.

Jaki jest mechanizm działania psychobiotyków?

Psychobiotyki oddziałują na trzy główne układy:

  • nerwowy, gdzie uczestniczą w syntezie neuroprzekaźników takich jak serotonina, acetylocholina, GABA, melatonina i histamina.
  • dokrewny, gdzie obniżają poziom kortyzolu, tzw. hormonu stresu.
  • immunologiczny, gdzie zwiększają wytwarzanie cytokin przeciwzapalnych.

Informacje z przewodu pokarmowego są przekazywane do mózgu za pośrednictwem nerwu błędnego, neuroprzekaźników, cytokin i hormonów.

Dostępne szczepy psychobiotyczne

Najlepiej przebadane i zalecane szczepy psychobiotyków to Lactobacillus helveticus Rosell-52 oraz Bifidobacterium longum Rosell-175. Wykazują one działanie łagodzące objawy ze strony przewodu pokarmowego wywołane stresem, zmniejszają lęk i zaburzenia nastroju.

Intensywne badania związane z osią mózgowo-jelitową pokazują, że prawdopodobnie więcej szczepów może mieć własności psychobiotyczne. Czekamy z niecierpliwością na wyniki badań klinicznych.

Źródło

  1. Bermúdez-Humarán LG, Salinas E, Ortiz GG, Ramirez-Jirano LJ, Morales JA, Bitzer-Quintero OK. From Probiotics to Psychobiotics: Live Beneficial Bacteria Which Act on the Brain-Gut Axis. Nutrients. 2019;11(4):890. Published 2019 Apr 20. doi:10.3390/nu11040890.
  2. Diop L, Guillou S, Durand H. Probiotic food supplement reduces stress-induced gastrointestinal symptoms in volunteers: a double-blind, placebo-controlled, randomized trial. Nutr Res. 2008 Jan;28(1):1-5. doi: 10.1016/j.nutres.2007.10.001.
  3. Messaoudi M, Violle N, Bisson J-F, Desor D, Javelot H, Rougeot C. Beneficial psychological effects of a probiotic formulation (Lactobacillus helveticus R0052 and Bifidobacterium longum R0175) in healthy human volunteers. Gut Microbes 2011; 2:4, pages 256-261.

Przeczytaj więcej

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *