Probiotyki w NAFLD – wyniki metaanalizy

Zaburzenia bariery jelitowej są ściśle związane z patogenezą niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD). Probiotyki, jako jedna ze skuteczniejszych interwencji związanych z barierą jelitową, stanowią potencjalne narzędzie terapeutyczne wspomagające walkę z NAFLD.  W 2023 roku na łamach czasopisma Medicine pojawiła się metaanaliza, która miała podsumować wszystkie dotychczasowe badania związane ze stłuszczeniem wątroby i NAFLD, jakie były jej wyniki?

Wyniki metaanalizy

Do badania włączono łącznie 21 randomizowanych badań klinicznych obejmujących 1037 pacjentów z NAFLD. W badaniu analizowano zarówno probiotyki jednoszczepowe, wieloszczepowe, jak również żywność probiotyczną. Wyniki metaanalizy wykazały, że po interwencji z zastosowaniem probiotyków nastąpiła znacząca poprawa funkcji wątroby, poziomu lipidów we krwi, poziomu glukozy we krwi i insuliny, co miało korzystny wpływ na zmniejszenie stłuszczenia wątroby. Jednak nie stwierdzono istotnej poprawy w zakresie BMI, czynników zapalnych ani oceny insulinooporności (HOMA-IR).

Analiza podgrup wykazała lepszą poprawę w zakresie ALT, GGT, TG i poziomu cukru we krwi w przypadku kuracji probiotykowej trwającej ponad 12 tygodni. Nie wykonano analizy związanej z porównaniem skuteczności probiotyków jedno i wieloszczepowych – czekamy na kolejne badania, które mogłaby ułatwić stworzenie schematu dla pacjentów z NAFLD.

Źródło: Zhou X, Wang J, Zhou S, Liao J, Ye Z, Mao L. Efficacy of probiotics on nonalcoholic fatty liver disease: A meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2023 Jan 27;102(4):e32734. doi: 10.1097/MD.0000000000032734. PMID: 36705359; PMCID: PMC9875992.

Przeczytaj więcej:

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *