SIBO a NAFLD

Ostatnim temat związanym z przerostem bakteryjnym jelita cienkiego jest NAFLD, czyli niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Jaki jest związek między tymi dwoma schorzeniami?

Mikrobiota a wątroba

Mikrobiota jelitowa została niedawno uznana za główny czynnik środowiskowy w patofizjologii wielu chorób metabolicznych. Anatomiczny i funkcjonalny związek między jelitami a wątrobą, czyli oś jelitowo-wątrobowa, dostarcza teoretycznej podstawy do przyjęcia, że ​​wątroba jest celem dla drobnoustrojów jelitowych. W ostatnich dziesięcioleciach wiele badań mówiło o zmienionym składzie mikrobioty jelitowej u pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby i marskością, co sugeruje, że postępująca dysbioza (zaburzenia mikrobioty – ilościowe i funkcjonalne) może mieć związek z progresją schorzeń wątroby.

Mikrobiota a patomechanizm niealkoholowego stłuszczenia wątroby (NAFLD)

Od lat wiadomo, że ważnym elementem w progresji NAFLD jest dysbioza i zwiększona przepuszczalność bariery jelitowej. Czynniki zapalne pochodzące z jelit powodują stan zapalny w wątrobie, co zwiększa ryzyko zapalenia i przyspiesza rozwój NASH – niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby. Dodatkowo zaburzona produkcja wielu aktywnych biologicznie cząstek, jakimi są krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe czy wtórne kwasy żółciowe, mogą przyczynić się do dysfunkcji metabolizmu wątroby.

SIBO a NAFLD

W przypadku SIBO zwiększa się przepuszczalność bariery jelitowej, co sprzyja translokacji bakterii wraz z produktami bakteryjnymi, zwłaszcza lipopolisacharydem bakteryjnym (endotoksyną wywołującą zapalenie).  Niestety dopóki nie wyleczymy SIBO, odbudowa bariery jelitowej jest bardzo trudna, a sam przerost może predysponować do zwiększonego ryzyka napływu bakterii do wnętrza jelita. Występowanie SIBO i NAFLD jest trudne do oszacowania, ponieważ u pacjentów z NAFLD bardzo rzadko wykonuje się testy oddechowe potwierdzające SIBO. Badania pokazują, że w zależności od populacji występowanie SIBO wśród pacjentów z NAFLD szacuje się od kilku do nawet kilkudziesięciu procent. Co ważne, więcej SIBO diagnozuje się u pacjentów z rozwiniętym zapaleniem.

Źródło:

1. Lira MMP, de Medeiros Filho JEM, Baccin Martins VJ, da Silva G, de Oliveira Junior FA, de Almeida Filho ÉJB, Silva AS, Henrique da Costa-Silva J, de Brito Alves JL. Association of worsening of nonalcoholic fatty liver disease with cardiometabolic function and intestinal bacterial overgrowth: A cross-sectional study. PLoS One. 2020 Aug 26;15(8):e0237360. doi: 10.1371/journal.pone.0237360. PMID: 32845887; PMCID: PMC7449384.

2. Augustyn M, Grys I, Kukla M. Small intestinal bacterial overgrowth and nonalcoholic fatty liver disease. Clin Exp Hepatol. 2019;5(1):1-10. doi:10.5114/ceh.2019.83151

Przeczytaj więcej:

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *