Probiotyki dla dzieci do lat 3

Jedną z ważnych informacji znajdujących się na opakowaniu większości probiotyków jest: „dla dzieci od 3. roku życia”. Z czego to wynika i jakie probiotyki można podawać dzieciom do 3. roku życia? Jak długo stosować probiotyk?

Czy probiotyki są bezpieczne dla dzieci?

Amerykańskie Towarzystwo Gastroenterologiczne (AGA) i Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN)  opublikowało  zalecenia dotyczące stosowania probiotykoterapii u dzieci. Organizacje podkreślają, że probiotykoterapia jest bezpieczną metodą wspomagania leczenia wielu chorób pediatrycznych, szczególnie tych związanych z układem pokarmowym (kolki, biegunka bakteryjna, reflux, zespół jelita nadwrażliwego, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroby alergiczne).

Istnieją liczne dowody sugerujące, że skuteczność probiotyków jest specyficzna w odniesieniu do szczepu i choroby (różne szczepy są badane pod kontem konkretnych jednostek chorobowych). Ponadto czynnikiem wpływającym na skuteczność jest również matryca, w której podawany jest probiotyk. Lekarze muszą wziąć pod uwagę oba te czynniki, przepisując odpowiedni probiotyk danemu pacjentowi.

Co oprócz szczepu jest istotne podczas wyboru probiotyku?

Oprócz wyboru konkretnego szczepu/szczepów bakterii czy drożdży, należy zwrócić uwagę na formę, w jakiej podawany jest probiotyk. Większość dobrych preparatów probiotycznych jest kapsułkowana, aby uchronić zliofilizowane bakterie przed działaniem enzymów trawiennych. W takiej formie skutecznie mogą przedostać się do jelit.

Problem jednak pojawia się u dzieci do 3. roku, które mogą mieć problem z połknięciem często dość dużej kapsułki. Dla tej grupy dzieci rekomendowane są probiotyki w formie kropelek, a zawarte w nich szczepy powinny być odporne na trudne warunki panujące w układzie pokarmowym.

Czy można otworzyć kapsułkę i podać dzieciom probiotyk na łyżeczce?

Z powodu braku dużego wyboru preparatów probiotycznych w kropelkach często pada pytanie: „Czy można otworzyć kapsułkę i podać dziecku probiotyk na łyżeczce”? Cóż, odpowiedź nie jest oczywista, ponieważ skuteczność podania probiotyku będzie zależała od szczepu – szczepy bardziej odporne na warunki obecne w przewodzie pokarmowym prawdopodobnie przyniosą pożądany efekt. Część probiotyków może jednak nie działać, dlatego decyzję o podaniu probiotyku kapsułkowego bez osłonki powinien podjąć specjalista.

Źródło:Depoorter L, Vandenplatejs Y. Probiotics in Pediatrics. A Review and Practical Guide. Nutrients. 2021 Jun 24;13(7):2176. doi: 10.3390/nu13072176. PMID: 34202742; PMCID: PMC8308463.

Przeczytaj więcej:

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *