Czy moje dziecko wystarczająco dużo się rusza?

Koniec starego roku to często czas podsumowań, refleksji i postanowień, dlatego ostanie wpisy w tym roku chciałabym poświęcić aktywności fizycznej. Zaczniemy od najważniejszego punktu, czyli – czy nasze dzieci mają wystarczającą ilość ruchu?

Czym jest aktywność fizyczna?

WHO definiuje aktywność fizyczną jako każdy ruch ciała wytwarzany przez mięśnie szkieletowe, który wymaga wydatkowania energii. Aktywność fizyczna odnosi się do wszystkich ruchów, które wykonujemy w ciągu dnia, zarówno w czasie wolnym, w drodze do pracy i szkoły, czy podczas domomowych obowiązków.

Pamiętajmy, że zarówno umiarkowana, jak i intensywna aktywność fizyczna poprawia stan zdrowia i zmniejsza ryzyko chorób cywilizacyjnych!

Jaka aktywność fizyczna jest zalecana?

Wytyczne WHO ściśle określają dawkę ruchu, jaką powinno wykonywać dziecko w ciągu 24 godzin. Ilość aktywności fizycznej ustalona przez ekspertów WHO zapewnia dzieciom odpowiedni rozwój psychiczny, fizyczny oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia nadwagi i związanych z nią chorób.

  • Niemowlęta (poniżej 1 roku życia):

Niemowlęta powinny być aktywne fizycznie kilka razy dziennie na różne sposoby, zwłaszcza poprzez interaktywną zabawę na podłodze – im więcej, tym lepiej. Jeśli dziecko nie jest jeszcze mobilne, aktywność fizyczna powinna obejmować co najmniej 30 minut w pozycji leżącej (na brzuszku) rozłożone w ciągu dnia. Warto również pamiętać, że niemowlęta nie powinny być jednorazowo przytrzymywane (np. pasami na plecach opiekuna lub wózkach dziecięcych) dłużej niż 1 godzinę, jeśli nie śpią – pamiętajmy chociaż o krótkich przerwach na aktywność.

  • Dzieci między 1. a 2. rokiem życia:

Dzieci powinny spędzić co najmniej 180 minut na różnego rodzaju aktywnościach fizycznych o dowolnej intensywności, rozłożonych w ciągu dnia – tutaj również obowiązuje zasada: im więcej, tym lepiej. Tak jak w przypadku niemowląt, nie powinno się unieruchamiać nieśpiącego dziecka dłużej niż 1 godzinę.

  • Dzieci między 3. a 4. rokiem życia:

Dzieci powinny spędzać co najmniej 180 minut na różnego rodzaju aktywnościach fizycznych o dowolnej intensywności, z czego co najmniej 60 minut to umiarkowana lub intensywna aktywność, rozłożona w ciągu dnia, im więcej tym lepiej. Unikamy unieruchomienia nieśpiącego dziecka na dłużej niż 1 godzinę

  • Dzieci i młodzież w wieku 5-17 lat

Dzieci i młodzież powinny wykonywać co najmniej 60 minut aktywności fizycznej dziennie o umiarkowanej lub dużej intensywności, głównie aerobowej. Aktywność fizyczna powinna zawierać energiczne ćwiczenia aerobowe, a także wzmacniające mięśnie i kości, co najmniej 3 dni w tygodniu.

Źródło: Rekomendacje WHO dostępne są pod linkiem:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272722/9789241514187-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Przeczytaj więcej:

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *