Rola mikrobiomu w regulacji układu kostnego

Ostatnie badania wskazują, że mikrobiom jelitowy może mieć ogromny wpływ na
fizjologię naszych kości. Wiele informacji dostarczają nam badania na zwierzętach
pozbawionych mikrobiomu jelitowego.

Przewód pokarmowy a fizjologia kości

Prawidłowe działanie przewodu pokarmowego ma ogromny wpływ na mineralizację i zdrowie kości. Jednym z ważniejszych aspektów związanych z tym z zagadnieniem jest wchłanianie minerałów dostarczonym z pokarmem. To kluczowy proces z punktu widzenia układu kostnego, ponieważ pozwala dostarczyć odpowiednią ilość materiału budulcowego, jakim są głównie: wapń, fosfor oraz magnez. Ich ilość w organizmie ma wpływ na procesy związane z demineralizacją tkanki kostnej. Dodatkowo hormony produkowane przez układ pokarmowy, takie jak serotonina, czy inkretyny, mają również pośredni wpływ na obrót kostny (procesy związane z budową i demineralizacją kości).

Mikrobiom a zdrowie kości

Badania na myszach wolnych od zarazków (ang. germ-free, pozbawionych mikrobiomu), wykazały ogromny wpływ mikrobiomu jelitowego na modulację fizjologii kości. Okazuje się, że masa kości jest wyższa u myszy wolnych od zarazków w porównaniu z myszami ze standardowym mikrobiomem. Co ciekawe, myszy wolne od zarazków miały dodatkowo zmniejszoną liczbę osteoklastów (komórek prowadzących do demineralizacji) na powierzchni kości. Obserwacje te zniknęły po kolonizacji jelita standardową mikrobiotą. Dokładna rola, jaką mikrobiota odgrywa w rozwoju kości, nie jest jednak jeszcze do końca poznana, ponieważ późniejsze badania wykazały brak różnicy w gęstości kości między myszami ze standardowym mikrobiomem a myszami wolnymi od zarazków. Sugeruje to, że wpływ mikrobioty na zdrowie kości jest procesem bardzo złożonym i może zależeć od składu mikrobiomu, ponieważ wykazano, że suplementacja niektórymi szczepami probiotycznymi ma korzystny wpływ na układ szkieletowy i może spowolnić rozwój osteoporozy. O tym w następnym wpisie.

Źródło: Collins FL, Rios-Arce ND, Schepper JD, Parameswaran N, McCabe LR. The
Potential of Probiotics as a Therapy for Osteoporosis. Microbiol Spectr. 2017
Aug;5(4):10.1128/microbiolspec.BAD-0015-2016. doi: 10.1128/microbiolspec.BAD-0015-PMID: 28840819; PMCID: PMC5710820.

Przeczytaj więcej:

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *