Suplementacja witaminy D i jej wpływ na mikrobiotę

Witamina D jest jedną z najczęściej suplementowanych witamin, a na jej niedobór może dotyczyć nawet 90% naszej populacji. Jak suplementacja witaminy D wpływa na mikrobiotę jelitową osób zdrowych i chorych?

Suplementacja witaminy D w chorobach przewlekłych

Niedobór witaminy D dotyka około 50% populacji światowej, a w niektórych krajach, takich jak Polska, na jej niedobór cierpi nawet 80-90% mieszkańców. Coraz częściej niedobór witaminy D jest kojarzony ze zaostrzeniem stanu zapalnego jelit oraz dysbiozą.  Suplementacja witaminy D u pacjentów z chorobami zapalnymi jelit oraz chorobami metabolicznymi pomaga zmniejszyć stan zapalny oraz przywraca równowagę mikrobiologiczną, dzięki stymulacji wzrostu bakterii komensalnych.

W cukrzycy, podobnie jak w chorobie zapalnej jelit (IBD), witamina D jest ściśle zaangażowana w regulację stanu zapalnego poprzez dwukierunkowy związek z mikrobiotą jelitową. Badania sugerują również, że ilość witaminy D w diecie i jej poziom krążący w organizmie mogą być zaangażowane w utrzymanie homeostazy immunologicznej u zdrowych osób, częściowo poprzez modulowanie składu mikrobiologicznego jelit. Jedną z rekomendacji w większości chorób przewlekłych jest wyrównanie stężenia witaminy D w surowicy.

Jak wpływa witamina D na mikrobiotę osób zdrowych?

Korzyści z suplementacji witaminy D na mikrobiotę jelitową badano u pacjentów z chorobami przewlekłymi, jej wpływ na zachowanie równowagi  u osób  zdrowych nie był dość dobrze poznany. Dlatego przeprowadzono badanie kliniczne na 80 zdrowych uczestniczkach z niedoborem witaminy D, którym przez 12 tygodni podawano witaminę D w dawce 50 000 UI/tydzień.

Okazało się, że suplementacja witaminą D znacząco zwiększyła różnorodność drobnoustrojów jelitowych. W szczególności wzrósł stosunek Bacteroidetes do Firmicutes, oraz zauważono wzrosty gatunków  bakterii  z rodzaju Akkermansia i Bifidobacterium. Znaczące zmiany w dwóch dominujących rodzajach, Bacteroides i Prevotella, wskazywały na zmianę enterotypów po suplementacji.

Porównując osoby pozytywnie odpowiadające na suplementację, co było związane ze wzrostem stężenia witaminy D w surowicy,  i osoby nieodpowiadające na leczenie, stwierdzono wyraźne zmiany we wzroście głównych enterotypów u osób odpowiadających na leczenie oraz znaczny spadek Bacteroides acidifaciens u osób nieodpowiadających na leczenie.

Źródło: Singh, P., Rawat, A., Alwakeel, M. et al. The potential role of vitamin D supplementation as a gut microbiota modifier in healthy individuals. Sci Rep 1021641 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-77806-4.

Przeczytaj więcej:

Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *